DobryRynek.pl

Ongoing

W 2015 r. rozpoczęły się prace nad platformą internetową DobryRynek.pl. Jest to innowacyjne przedsięwzięcie kierowane zarówno do tradycyjnego biznesu jaki i do przedsiębiorstw nowego typu – pozostawiających dobry ślad. Projekt ten jest realizowany przez Fundację w partnerstwie z Goodbrand / Better. oraz z Akademią Leona Koźmińskiego.

Co wyróżnia przedsiębiorstwa pozostawiające dobry ślad? To działalność gospodarcza, która stawia sobie za cel oprócz zwiększania zysku finansowego, świadome i celowe wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo, swoich interesariuszy, pracowników lub środowisko naturalne. Obydwa cele: finansowe oraz poza-finansowe są realizowane niejako równorzędnie i długofalowo. Przedsiębiorstwa pozostawiające dobry ślad nie są powiązane z określonym statusem prawnym. Mogą to być firmy prywatne, publiczne, NGO, PES. Pozytywny wpływ jaki wywierają na swoje otoczenie jest potwierdzany w procesie weryfikacji. W opracowaniu jego założeń i kryteriów brali udział eksperci ze świata biznesu i nauki. Stworzone narzędzie poddaliśmy pilotażowym badaniom, doskonaląc je na podstawie uzyskanych wyników. Dzięki temu nasz proces weryfikacji jest przejrzysty, a wyniki porównywalne.

Additional information

Opierając się na modelu B2B, tradycyjny biznes widzimy jako Klientów Dobrego Rynku zaś przedsiębiorstwa dobrego śladu jako jego Dostawców. Platforma Dobry Rynek pozwoli skupić takich Dostawców w jednym miejscu, ułatwiając Klientom dotarcie do nich i nawiązanie współpracy.

Rozumiejąc innowacje jako pozytywny wpływ i podnoszenie jakości życia  poprzez oddziaływanie na  konkretne społeczności czy środowisko naturalne, stworzyliśmy platformę, aby łączyć przedsiębiorstwa pozostawiające dobry ślad z Klientami, którzy nawiązując z nimi współpracę, wspierają ich działalność. To rozwiązanie przynosi realne korzyści obu stronom, a w dłuższej perspektywie buduje nowy, odpowiedzialny, dobry rynek.   

People within this project

Jacek Ostrowski

Member of the Board
Director of the Bureau

Dorota Nowicka

Kierownik
Dział Innowacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR

Katarzyna Jagiełło

Dział Innowacji Społecznych

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji