Forest School Center

Ongoing

Celem projektu Forest School Center jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej /Forest School Pedagogy/ do aktywizacji zawodowej, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu nauczycieli i pracy w duchu idei Forest School poprzez transfer rozwiązania realizowanego w Niemczech.

Projekt odpowiada na cel szczegółowy PO WER w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie, zwiększenia udziału mężczyzn w edukacji dzieci na etapie nauczania początkowego, dzięki współpracy z partnerem zagranicznym.

Forest School Center to nowa modelowa usługa nie świadczona obecnie w Polsce, kluczowa dla nowoczesnej polityki systemu nauczania początkowego, skierowana do grupy nauczycieli zainteresowanych edukacją holistyczną i outdoorową.

W projekcie zaplanowane są trzy wizyty studyjne, organizowane w 2019 r. u partnera niemieckiego dla ekspertów-trenerów oraz realizacja programu szkoleniowego dla 24 uczestników - nauczycieli przedszkoli leśnych (maj 2019 – czerwiec 2020) obejmującego: 14 trzydniowych warsztatów szkoleniowych, webinaria, praktyki w przedszkolach leśnych i indywidualny coaching. Przewidziane jest również opracowanie podręcznika oraz przygotowanie rekomendacji i instrukcji do wdrażania wypracowanego modelu.

Dofinansowanie ze środków UE:  1 570 420,07 PLN.
Okres realizacji projektu: listopad 2018 - październik 2020.

„Forest School Center”, umowa nr POWER.04.03.00-00-0037/18-00, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Realizatorzy projektu

Projekt "Forest School Center" jest projektem partnerskim, realizowanym przez Fundację Fundusz Współpracy, Lidera Projektu oraz partnerów: Punkt Przedszkolny "Leśna Droga", Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców i niemieckiego partnera Waldkinder Regensburg.

Rekrutacja

Z serca lasu – w Polskę, ślemy Wam zaproszenie!

Do udziału w programie szkoleniowym „Nauczyciel przedszkola leśnego”.  To zaproszenie do tych z Was, kobiet i mężczyzn, którzy już w pracują w przedszkolach leśnych lub chcą w nich pracować w duchu wychowania w bliskości i autentycznych relacji w zgodzie z naturą.

Osoby chętne do uczestniczenia w programie szkoleniowym prosimy o wypełnienie arkusza osobowego LINK do dnia 02 kwietnia 2019 r. Spośród nadesłanych zgłoszeń zaprosimy 36 osób na jednodniowy warsztat rekrutacyjny w Warszawie, w dniu 6 lub 7 kwietnia 2019 r. Z tej grupy zaprosimy 24 osoby do dalszej współpracy. 

Program szkoleniowy

Forest School Center to nowy ośrodek szkoleniowy wprowadzający modelową usługę kształcenie „nauczycieli przedszkoli leśnych”, nie świadczona obecnie w Polsce, a kluczową dla nowoczesnej polityki systemu nauczania początkowego, skierowana do grupy pedagogów zainteresowanych edukacją holistyczną i outdoorową.

Przygotowaniem i realizacją programu szkolenie „Nauczyciel przedszkola leśnego”, w ramach projektu  Forest School Center zajmują się:

 • Fundacja Fundusz Współpracy,
 • Przedszkole leśne „Leśna Droga”,
 • Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców,
 • Niemiecki partner Waldkinder Regensburg.

Towarzyszą nam również eksperci-trenerzy oraz psychologowie humanistyczni, o których możecie poczytać poniżej (w sekcji EKSPERCI).

Nasi eksperci - trenerzy pracują empatycznie i posiadaj duże doświadczenie  w pracy z dziećmi w przyrodzie,  w prowadzeniu przedszkola leśnego, zajęć outdoorowych  i tego wszystkiego co jest niezbędne do stworzenia dobrej atmosfery rozwoju i pracy.

W ramach programu szkoleniowego zaplanowaliśmy łącznie ponad 252 godziny szkoleniowe, rozłożone na 14 weekendowych warsztatów (ogólny zakres tematyki warsztatów znajdziecie tutaj) Ponadto przygotowaliśmy webinary, praktyki, coaching indywidulany, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Chcemy aby każdy warsztat odbył się w miejscu specjalnym, ciepłym, wyjątkowym aby pokazać Wam, że idę leśnej edukacji można realizować w każdym terenie. Warsztaty będą odbywały się raz  w miesiącu, rozpoczynać będziemy piątkowym popołudniem, a kończyć niedzielnym obiadem. Praca odbywać się będzie w 12 osobowych grupach.

W realizacji programu szkoleniowego założyliśmy metody pracy warsztatowej, bardzo praktycznej, zawsze na przykładach i odniesieniu do realnego funkcjonowania pedagoga z grupą dzieci w terenie, z wykorzystaniem narzędzi i sprzętów  niezbędnych w edukacji outdoorowej. Większość zajęć niezależnie od panującej aury realizować będziemy w terenie, czasami będą to łąki, czasami las, innym razem zaprosimy Was w góry, pokażemy też jak leśne przedszkole może funkcjonować w środowisku wielkomiejskim.

Podczas zajęć będziemy wspólnie przyglądać się zjawisku przedszkoli leśnych:

 • dzieciom indywidualnie i w grupie, nauczycielom, rodzicom, otoczeniu,
 • będziemy się zastanawiać czym jest przedszkole leśne, jak na nas wpływa przyroda, przybliżymy się do codzienności przedszkola leśnego i pracy w nim, pochylimy się nad rozwojem dziecka w otoczeniu przyrody,
 • przyjrzymy się postawom nauczyciela, towarzyszącym nam emocjom, procesom grupowym w jakich uczestniczymy i pracy z konfliktem,
 • na własnych doświadczeniach przyjrzymy się pracy zespołu nauczycielskiego i zastanowimy jak styl pracy zespołu wpływa na pracę z dziećmi i relacje z rodzicami,
 • będziemy rozwijali się w poznawaniu przyrody tej ożywionej i nieożywionej,
 • doświadczymy różnych metod pracy z dziećmi, sztuki w lesie, rytuałów, gier i zabaw terenowych, pracy z narzędziami stolarskimi,
 • spróbujemy zbudować domek na drzewie oraz niski park linowy dla przedszkolaków,
 • podejmiemy tematy programu nauczania przedszkolnego, obowiązków nauczyciela, tych bardziej lub mniej chcianych, zasad bezpieczeństwa,
 • zastanowimy się jaka infrastruktura przedszkolna jest potrzebna.

Mamy nadzieję wspólnie z Wami udoskonalać i tworzyć program tego szkolenia.

Terminy zjazdów szkoleniowych to:

Zjazd

Grupa I

Grupa II

Gdzie

Zjazd 1

17-19 maja 2019

17-19 maja 2019

pod Warszawą

Zjazd 2

7-9 czerwca 2019

28-30 czerwca 2019

Ustalamy

Zjazd 3

5-7 lipca 2019

26-28 lipca 2019

Lubelszczyzna

Zjazd 4

2-4 sierpnia 2019

23-25 sierpnia 2019

Babia Góra

Zjazd 5

6-8 września 2019

27-29 września 2019

Pogórze Kaczawskie

Zjazd 6

4-6 października 2019

25-27 października 2019

Suwalszczyzna

Zjazd 7

8-10 listopada 2019

22-24 listopada 2019

Żywiecczyzna

Zjazd 8

6-8 grudnia 2019

13-15 grudnia 2019

woj. Mazowieckie

Zjazd 9

Styczeń 2020

Styczeń 2020

Ustalamy

Zjazd 10

Luty 2020

Luty 2020

Ustalamy

Zjazd 11

Marzec 2020

Marzec 2020

Ustalamy

Zjazd 12

Kwiecień 2020

Kwiecień 2020

Warszawa

Zjazd 13

Maj 2020

Maj 2020

Ustalamy

Zjazd 14

Czerwiec 2020

Czerwiec 2020

Ustalamy

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu Forest School Center  „Nauczyciel przedszkola leśnego” i rekomendacją do pracy w przedszkolu leśnym lub szkole na etapie nauczania początkowego.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres:fsc@cofund.org.pl lub tel. 692 487 524, Anna Szkiruć-Kostrzewa, Koordynatorka merytoryczna projektu Forest School Center

Projekt realizowany jest dzięki otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Eksperci

Ewa Kaliszuk

Geograf, przyrodnik, nieustannie zachwycona Światem i to tym najbliższym także. Od czasu, kiedy pojawiły się moje własne dzieci - Madzia i Tosia - dałam sobie prawo do odkrywania Świata ciągle na nowo, podążając właśnie za ich dziecięcymi fascynacjami.  Myślę, że mogę o sobie powiedzieć “entuzjastka edukacji”, zwłaszcza edukacji przez zabawę i doświadczenie. Towarzyszyłam w rozwoju bardzo małych dzieci i ich rodziców prowadząc w Fundacji Sto Pociech Małe wędrówki przez wielki Świat,  Raki szperaki i Zabawy z nauką. “Uczyłam” dorosłych, czasami starszych od siebie geografii, a tak naprawdę zapraszałam ich do wielkiej przygody w poznanie Świata tego dalekiego, jak i bliskiego. Przez kilka lat pracowałam na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie rozwijając w studentach potrzebę więzi z krajobrazem, tak konieczną do dobrego i harmonijnego planowania i projektowania otaczającej przestrzeni. To tu odkryłam, jak bardzo ta więź jest potrzebna i jak trudno ją zbudować, jeśli nie było dobrych warunków do jej rozwoju w dzieciństwie. Od 2012 r. współtworzę niezwykłą szkołę Fundacji Królowej św. Jadwigi w Przyłękowie koło Żywca. To tu krok po kroku rozwijamy i staramy się upowszechniać edukację terenową mającą swoje korzenie w skandynawskiej idei leśnych przedszkoli. Ostatnio zaczęłam także głośno o tym mówić na łamach Kredy czyli magazynu kreatywnej edukacji.  

Monika Rościszewska - Woźniak
psycholog

Od 1980 roku związana z edukacją dzieci i młodzieży. Wieloletnia dyrektorka przedszkola integracyjnego w Warszawie. Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im J.A.Komenskiego. W latach 2005-2012 odpowiedzialna za programy upowszechnienia edukacji przedszkolnej i za jakość edukacji dzieci. Dyrektorka Akademii Komeńskiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego. 

Autorka publikacji z zakresu wychowania i edukacji dzieci, w tym programów wychowania przedszkolnego. W 2009r. za program „Dobry start przedszkolaka” otrzymała I nagrodę w konkursie MEN na najlepsze programy wychowania przedszkolnego.

Trenerka , prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą , dla rodziców, wychowawców i nauczycieli. Zaangażowana w upowszechnianie jakości wychowania i edukacji w całej Polsce. Pełni rolę superwizora dla wychowawców w żłobkach, przedszkolach, dla prowadzących grupy młodzieżowe Klubu Inteligencji Katolickiej. Współpracowała jako konsultant psycholog przy produkcji filmu dokumentalnego Świat się świeci” reż. Jarosława Szody, który opowiada o relacjach nauczycielki i dzieci przedszkolnych.

Magdalena Frączek

doktor nauk leśnych, pracuje na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ze studentami leśnictwa prowadzi zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej, botaniki, dendrologii, fitosocjologii i etnobotaniki. Na Wydziale Leśnym organizuje i koordynuje duże imprezy edukacyjne m. in. Małopolską Noc Naukowców, Festiwal Nauki i Sztuki,  jest opiekunem Sekcji Edukacji Leśnej Koła Naukowego Leśników. Autorka  publikacji naukowych i popularnonaukowych. Promotorka prac inżynierskich i magisterskich z zakresu ekologii roślin i edukacji przyrodniczo-leśnej. Kieruje Studiami Podyplomowymi „Edukacja Przyrodniczo-Leśna', które dwukrotnie uzyskały tytuł „Studia z Przyszłością” oraz nagrodę „Laur Innowacji”.
Współpracuje z małopolskimi parkami narodowymi i krajobrazowymi (w projektach edukacji plenerowej „Przyjaciel Parku Narodowego”, „Edukacja dla przyrody pogranicza”, „Przybliżyć naturę”), Lasami Państwowymi, Małopolskim Instytutem Kultury  i organizacjami pozarządowymi współtworząc programy edukacyjne i warsztaty dla edukatorów. Prowadzi warsztaty przyrodnicze i spacery edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych. Wraz ze studentami od 2011 roku przygotowuje i prowadzi leśne warsztaty „Lasy dla przedszkolaków” i „Lasy dla uczniów” we współpracy z małopolskimi przedszkolami i szkołami.
Członek Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych. Za działalność na polu edukacji leśnej otrzymała w 2016 roku tytuł „Leśnika Roku” i Dębową Statuetkę „Przeglądu Leśniczego”

Danuta Nowak

Pedagożka, certyfikowany coach kryzysowy, animatorka społeczno-kulturalna, moderatorka odnowy wsi, rękodzielniczka. Przez wiele lat związana z ruchem ekologicznym na Dolnym Śląsku skąd pochodzi. Jako specjalistka ds. edukacji ekologicznej pracowała m.in. w Karkonoskim Parku Narodowym, Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju i wielu innych organizacjach społecznych. Prowadzi zajęcia m.in.:  z rękodzieła, teatru, odkrywania przyrody. Stypendystka Szkoły Ludowej w Danii. Z wyboru mieszka na wsi. Siłę i swoją moc odzyskuje w przyrodzie – górach, lesie, a także w pracy w ogrodzie. W mądrości Rdzennych Ludów, rytuałach i inicjacjach szuka połączenia z ziemią przodków. Spotyka się w kręgach kobiecych i mieszanych. Uczestniczyła w wielu wyprawach jaskiniowych (w tym eksploracyjnych) w Polsce i za granicą. Pasjonatka prostego życia blisko przyrody, bushcraftu, wszystkiego co naturalne: jedzenia, kosmetyki, farbowania tkanin itp. Uwielbia pływanie, jazdę na rowerze, piesze wędrówki i taniec spontaniczny.

Anna Płuska

założycielka przedszkola leśnego na warszawskich Bielanach „Leśna Droga”. Rozwijam się i towarzyszę dzieciom, a także dorosłym, w rozwoju i docieraniu do siebie, w zanurzeniu w naturze.
Po kilkunastu latach pracy w świecie korporacji, wraz z mężem leśnikiem i trójką dzieci mieszkałam trzy lata na warmińskiej wsi, bliżej przyrody niż ludzi, bez prądu i bieżącej wody. Obecnie mieszkamy w Warszawie, wracamy do naszej warmińskiej ostoi i wędrujemy po Polsce.
W latach 2009-2016 r., jako matka wzrastałam przy Fundacji Sto Pociech, gdzie później współtworzyłam i prowadziłam zajęcia dla dzieci inspirowane pedagogiką przedszkoli leśnych. Odwiedzałam też i poznawałam przedszkola leśne w Niemczech. W maju 2015 r. rozpoczęłam działalność przedszkola leśnego „Leśna Droga” i obecnie jestem przewodniczką zespołu Dobrych Dorosłych - przedszkolnego teamu nauczycieli, pracującego według idei organizacji turkusowych. Wraz z zespołem „Leśnej Drogi” kontynuujemy praktykę odwiedzania i uczenia się od różnych przedszkoli leśnych w Europie. Naszą myślą przewodnią jest tworzenie wspierającej przestrzeni dla holistycznego rozwoju dzieci, jak również nauczycieli i rodziców, w oparciu o autentyczne relacje i kontakt z naturą. W swojej pracy kieruję się przekonaniem, że relacje dorosłych w zespole nauczycielskim i z rodzicami bezpośrednio odzwierciedlają się w naszym byciu z dziećmi.
W 2010 r. ukończyłam Pedagogikę Montessori. Później Szkołę Trenerów Komunikacji w Empatii, wiele warsztatów komunikacji Porozumienia Bez Przemocy (NVC), Pedagogiki Przygody, Outdoor and Adventure Education, szkolenia w zakresie przedszkoli leśnych oraz "Introduction to Forest School" i "Forest Skills and Craft for Educators", szkolenie z budowy niskich parków linowych Low Roupe Course. Uczestniczyłam w pierwszej polskiej edycji rocznego kursu Pedagogiki Dzikiej Przyrody. Od 2018 r. rozwijam się w szkole trenerów TROP.

Maciej Baryłka

PSYCHOLOG, TRENER (II stopień PTP oraz III stopień Grupy TROP), COACH, MEDIATOR, SUPERWIZOR

W swojej kilkunastoletniej praktyce trenera i coacha miałem okazję wspierać ludzi w zakresie: doskonalenia kompetencji interpersonalnych, uczenia jak uczyć innych, budowania udanych relacji zawodowych oraz prywatnych, doskonalenia efektywności osobistej w realizowanej roli, konstruktywnej pracy z sytuacjami trudnymi oraz konfliktami, integracji emocji z myśleniem i działaniem.
Ostatnio jestem zaangażowany m.in. w kilkuletni program rozwoju kultury organizacyjnej w ogólnopolskiej szkole językowej Early Stage. Superwizuję również kadrę przedszkola leśnego (Leśna Droga) w zakresie współpracy zespołowej.
Od 2004 roku przeprowadziłem ponad 5000 godzin warsztatów oraz 3500 godzin coachingów.
Pasjonują mnie stare motocykle (remontuję Pannonię z 62 roku), praca z drewnem (tak odpoczywam) i woda (dzieciństwo spędziłem w jednej z nadwiślańskich wsi na Mazowszu).
 

Dariusz Matusiak

twórca  programów o charakterze artystyczno-przyrodniczym. Od kilkunastu lat organizuje dla dzieci Zielone Szkoły i obozy letnie. Zasiada w zespole redakcyjnym miesięcznika „Dzikie Życie”. Od wielu lat związany z ruchem ekologicznym, w szczególności z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot. Uczestnik wypraw teatralnych z Teatrem Węgajty. Współtwórca Ośrodka Działań Ekologicznych  „Źródła”, którym kierował w latach 90-tych . Mieszka na wsi, gdzie uprawia ogród permakulturowy. Inspiracje czerpie z mądrości Ziemi oraz od  rdzennych kultur, które posłużyły jako inspiracja w obozach dziecięco-młodzieżowych  „Tropami Tęczowego Wojownika” . Kieruje Ośrodkiem Twórczych Działań Edukacyjnych. www.zielonaedukacja.pl w ramach, którego tworzony jest ośrodek terenowy Dom Spotkań Twórczych „Ptasia Dolina” w Górach Kaczawskich. 

Rafał Ryszka

(ur. 1975) – pedagog, współzałożyciel i członek zarządu Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców; członek Towarzystwa Szkół Waldorfskich Waldorfschulgemeinschaft e.V. w Leipzig; koordynator m.in. polsko-niemieckich wymian młodzieży i pedagogów oraz pedagogicznych wizyt studyjnych w Niemczech (certyfikat organizatora projektów międzynarodowych Deutsch-Polnisches Jugendwerk); realizator projektów metodą Erlebnispädagogik (pedagogika przeżyć/edukacja przygodą);  instruktor harcerski (harcmistrz) ZHPpgK w Niemczech; członek Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych; koordynator niemieckiego projektu krajoznawczo-turystycznego „Schlesien mal anders” (www.schlesienmalanders.eu); zawodowo nauczyciel w szkole specjalnej Lernen plus gGmbH Schloss Schönefeld w Leipzig (http://www.schloss-schoenefeld.de).

Monika Baryłka
Psycholog, trener, tutor, coach (ICF)

Od kilkunastu lat pomagam ludziom się rozwijać. Pracuję z nauczycielami (od przedszkoli po uczelnie wyższe) jako trener i tutor Collegium Wratislaviense, wspieram rodziny (m.in. prowadząc indywidualne coachingi rodzicielskie, szkolenia dla rodziców i doradztwo edukacyjne w ramach współpracy z Fundacją Dorastaj z Nami, a także pomoc psychologiczną w programie reintegracji rodzin OPS Marki). Brałam udział w tworzeniu jednego z warszawskich przedszkoli inspirowanych modelem skandynawskim, współpracuję również z przedszkolem „Leśna Droga”.
Od zawsze fascynuje mnie zmiana - ta w ludziach, ta w przyrodzie i ta w systemach. Wierzę, że zmiana w myśleniu o edukacji już się dzieje i cieszę się, że mogę być jej częścią.

Prywatnie – mama dwójki leśnych dzieci, rowerzystka i wegetarianka.

Announcemenets

People within this project

Anna Szkiruć-Kostrzewa

Biur Zarządzania Projektami

Krystyna Tabor

International Cooperation Bureau