Śląska przestrzeń innowacji

Finished

Inkubator Śląska Przestrzeń Innowacji powstaje z myślą o potrzebach mieszkańców Śląska oraz instytucji i firm, których bezpośrednio dotyczą zagadnienia związane m.in. z regionalnym rynkiem pracy, rewitalizacją społeczną czy ubóstwem energetycznym.

Projekt jest realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Inkubator innowacji społecznych będzie wspierał inicjatywy w następujących obszarach:

  • rewitalizacja miast w wymiarze społecznym
  • depopulacja
  • rozwój „białych” i „zielonych” miejsc pracy
  • niski wskaźnik zatrudnienia kobiet
  • niski wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 50 r.ż.
  • niwelowanie skutków społecznych ubóstwa energetycznego.

Inkubator działał będzie w formule innowacji na zamówienie, w pierwszej kolejności mapując potrzeby i wyzwania społeczne lokalnych i regionalnych instytucji, organizacji pozarządowych, firm, samorządów (tzw. zamawiających innowacje) a następnie wyszukując minimum 40 rozwiązań, które zostaną przetestowane w ramach projektu.

Podmioty, które zdecydują się na udział w projekcie, otrzymają możliwość wypracowania rozwiązania szytego na miarę, zaprojektowanego wspólnie ze specjalistami metodyki service design.

Innowatorzy, będą mogli skorzystać ze wsparcia mentorów oraz otrzymać granty w wysokości 45 tys. złotych na rozwinięcie i przetestowanie swojego pomysłu. Samorządami partnerskimi projektu są Miasto Racibórz, Miasto Rybnik oraz Miasto Wodzisław Śląski. 

Do sieci partnerów zaproszone zostaną także inne samorządy, organizacje pozarządowe i firmy z województwa śląskiego.

 

Informacje dodatkowe

Okres realizacji od 1.07.2020 do 30.06.2023 roku.

Wartość projektu: 3.998.154,93 PLN (100% dofinansowania UE)

Program dla Śląska to jeden z kluczowych projektów strategicznych realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Program liczy obecnie 116 przedsięwzięć o szacowanej łącznej wartości 62 mld zł.

 

Announcemenets

2022-11-08

Nasza Fundacja od 2020 roku prowadzi inkubator innowacji społecznych Śląska Przestrzeń Innowacji https://slaska.przestrzeninnowacji.pl/. Pracujemy metodą service design i wyszukujemy najlepsze pomysły mieszkańców Śląska, które chcemy dalej upowszechniać. Aktualnie szukamy ostatniego członka naszego zespołu pracującego w biurze w Warszawie, który pomoże nam uruchomić szerokie działania promocyjne i opowiedzieć o wszystkich inicjatywach!

Jeśli masz doświadczenie w NGO i komunikacji, dołącz do nas! :)

People within this project

Tomasz Jegier

President of the Board

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Agata Lewandowska

Specjalistka