Śląska przestrzeń innowacji

Ongoing

Inkubator Śląska Przestrzeń Innowacji powstaje z myślą o potrzebach mieszkańców Śląska oraz instytucji i firm, których bezpośrednio dotyczą zagadnienia związane m.in. z regionalnym rynkiem pracy, rewitalizacją społeczną czy ubóstwem energetycznym.

Projekt jest realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu dla Śląska, finansowanego z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Inkubator innowacji społecznych będzie wspierał inicjatywy w następujących obszarach:

  • rewitalizacja miast w wymiarze społecznym
  • depopulacja
  • rozwój „białych” i „zielonych” miejsc pracy
  • niski wskaźnik zatrudnienia kobiet
  • niski wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 50 r.ż.
  • niwelowanie skutków społecznych ubóstwa energetycznego.

Inkubator działał będzie w formule innowacji na zamówienie, w pierwszej kolejności mapując potrzeby i wyzwania społeczne lokalnych i regionalnych instytucji, organizacji pozarządowych, firm, samorządów (tzw. zamawiających innowacje) a następnie wyszukując minimum 40 rozwiązań, które zostaną przetestowane w ramach projektu.

Podmioty, które zdecydują się na udział w projekcie, otrzymają możliwość wypracowania rozwiązania szytego na miarę, zaprojektowanego wspólnie ze specjalistami metodyki service design.

Innowatorzy, będą mogli skorzystać ze wsparcia mentorów oraz otrzymać granty w wysokości 45 tys. złotych na rozwinięcie i przetestowanie swojego pomysłu. Samorządami partnerskimi projektu są Miasto Racibórz, Miasto Rybnik oraz Miasto Wodzisław Śląski. 

Do sieci partnerów zaproszone zostaną także inne samorządy, organizacje pozarządowe i firmy z województwa śląskiego.

 

Informacje dodatkowe

Okres realizacji od 1.07.2020 do 30.06.2023 roku.

Wartość projektu: 3.998.154,93 PLN (100% dofinansowania UE)

Program dla Śląska to jeden z kluczowych projektów strategicznych realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Program liczy obecnie 116 przedsięwzięć o szacowanej łącznej wartości 62 mld zł.

People within this project

Katarzyna Trzaska

Dział Projektów Edukacyjnych

Jacek Ostrowski

Member of the Board
Director of the Bureau

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Dorota Nowicka

Kierowniczka
Dział Innowacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR