Ostrołęka: "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim"

Ongoing

Projekt realizowany jest w ramach funkcjonowania mOWES (Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej). Działania są skierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej i znacznie oddalonych od rynku pracy, a także do podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z subregionu ostrołęckiego (powiaty: ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski, m. Ostrołęka).

Projekt zakłada stworzenie 60 miejsc pracy w nowozakładanych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także pomoc w rozpoczęciu działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej przez min. 12 organizacji z subregionu. Stawiamy na innowacyjne podejście do międzysektorowego partnerstwa oraz intensywną animację lokalną. Do działań na rzecz podmiotów ekonomii społecznej włączamy lokalny samorząd, NGO, instytucje rynku pracy i lokalnych przedsiębiorców. W ramach usług wspierających rozwój ekonomii społecznej obok pomocy finansowej oferujemy szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, a także wsparcie animatorów lokalnych w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym oraz wizyty studyjne do dobrze prosperujących przedsiębiorstw społecznych.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Będzie realizowany do 30 kwietnia 2019 r.

 

Cel ogólny projektu:

Wzrost integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych marginalizacją w subregionie ostrołęckim poprzez m.in.:

  • utworzenie kilkudziesięciu miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej (zarówno w nowych, jak i istniejących przedsiębiorstwach społecznych),
  • wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie trwania projektu w zakresie prawa, finansów, księgowości i marketingu do profesjonalizacji i rozwoju prowadzonej działalności w organizacjach,
  • zwiększenie dostępu podmiotów ekonomii społecznej do różnorodnych źródeł finansowania (finansowanie zwrotne, inwestycyjne, crowdfunding) dzięki usługom pośrednictwa finansowego i doradztwa gospodarczego,
  • utworzenie partnerstw lokalnych w każdym z powiatów, które doprowadzą do wzmocnienia znaczenia ekonomii społecznej w lokalnych politykach rozwoju.

Announcemenets

People within this project

Jacek Ostrowski

Member of the Board
Director of the Bureau

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Monika Rytel

Dział Współpracy z OWES

Monika Szymańska

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Michał Bargielski

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Grzegorz Herubiński

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

ul. 3 Maja 16, 06-300 Przasnysz

Anna Jezierska

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agnieszka Marianowicz-Szczygieł

Specjalista ds. promocji i platformy Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Paula Koziak

Biuro Zarządzania Projektami