Polish-Ukrainian Startup Bridge

Ongoing

Fundacja Fundusz Współpracy realizuje projekt partnerski „Wsparcie dla ukraińskich mikro i MŚP, w szczególności dla firm będących w fazie start-up. Poza Fundacją w projekt są zaangażowane Polska Agencja Rozwoju Przemysłu (PARP) oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

Głównym celem projektu jest poszerzani wiedzy młodych ukraińskich przedsiębiorców oraz kadry naukowyej na temat modeli komercjalizacji pomysłów w Polsce oraz możliwości pozyskania finansowania takich projektów przez podmioty z polskiego rynku kapitałowego, w tym funduszy venture capital / private equity.

W ramach projektu dla przedsiębiorców będą przeprowadzane szkolenia z zakresu przygotowania materiałów niezbędnych do prowadzenia dyskusji z inwestorami. Po szkoleniach przedsiębiorcy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich pomysłów podczas konferencji Kyiv Tech Hub w Kijowie.

http://startuphub.pl/kyivtechhub

People within this project

Krzysztof Grochowski

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Michał (Mykhailo) Khaletskyi

Operations Manager

Jacek Ostrowski

Member of the Board
Director of the Bureau