Program "Matka i Dziecko"

Finished

Dnia 29 sierpnia 1990 roku podpisno umowę o bezzwrotnej pomocy finansowej  Rządu  Konfederacji Szwajcarskiej dla Polski. W 1991 roku zdecydowano o przekazaniu części środków w wysokości 15 mln CHF, na pomoc dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce i utworzono Program “Matka i Dziecko”. Celem Programu była pomoc chorym dzieciom i ich matkom w regionie śląskim.

Za sumę 13,5 mln CHF zakupiono aparaturę medyczną i wyposażenie dla placówek wszystkich szczebli opieki zdrowotnej  (klinik, szpitali, poradni rejonowych), 1,5 mln CHF przeznaczono na wspieranie szkoleń polskiego personelu medycznego i laboratoryjnego zatrudnionego w obdarowanych placówkach  medycznych. Rozwinięto również inne formy działalności wspierające śląską służbę zdrowia, takie jak sympozja naukowo –szkoleniowe, fundusz stypedialny dla lekarzy i pielęgniarek, pozwalający stypendystom na szkolenie się w różnych krajach oraz umożliwiający im  przygotowywanie rozpraw i prac doktorskich. Sfinansowano również mediotekę, która służyła dostępem do materiałów naukowych i specjalistycznych stron internetowych. Wydano biuletyny i książki o tematyce branżowej. Opracowano i wdrożono program wczesnego wykrywania głębokich wad słuchu u noworodków i program edukacyjny dla kobiet z grup społecznie zagrożonych. Z środków programu finansowano koszty naprawy i utrzymania przekazanego sprzętu, a także zakupiono i wyposażono karetki ratunkowe dla dzieci.

News within this project