Sukces we własnej firmie

Finished

Projekt „Sukces we własnej firmie” został zakończony w czerwcu 2018 r.  W styczniu br. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  (Jednostka Pośrednicząca) potwierdził całkowite i prawidłowe rozliczenie projektu. Projekt zakładał przeszkolenie 80 uczestników w  obszarze dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, udzielenie 65 dotacji na założenie własnej firmy i comiesięczne wsparcie finansowe w jej prowadzeniu przez okres 12 miesięcy.  Do projektu przyjęte zostały 83 osoby z czego 42, które skorzystały z oferowanego wsparcia to osoby długotrwale bezrobotne. 

Udało się przekroczyć zakładaną liczbę przyznanych dotacji do 67. Powstały różnorodne działalności gospodarcze w Łodzi jak i na terenie województwa łódzkiego m.in. usługi krawieckie, fizjoterapeutyczne, projektowania zieleni, szkółka piłkarska dla dzieci, salony piękności, działalność edukacyjna, warsztaty samochodowe, usługi stolarskie, produkcja dietetycznych batonów, salon masażu.

Zespół projektowy w ramach wizyt monitoringowych odwiedził wszystkich przedsiębiorców dzięki czemu mógł zobaczyć powstałe firmy i zweryfikować prawidłowość wydatkowanych środków z dotacji. Plan został wykonany!

Projekt „Sukces we własnej firmie” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dedykowany jest osobom, które ukończyły 30 lat, pozostają bez pracy i są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy czyli osoby 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach.

Adres biura projektu:
ul. Wólczańska 51
90-608 Łódź
pok. nr 15
tel. +48 698 378 606

Biuro czynne:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

 adres e-mail: swwf@cofund.org.pl 

 

 


 

O projekcie - założenia

W projekcie uczestniczyć będzie 80 osób w tym min. 55 kobiet, ponieważ kobiety znajdują się w gorszej sytuacji na rynku pracy i są mniej aktywne zawodowo.

Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia osób, które zostaną przyjęte do projektu poprzez różnorodne formy wsparcia.

Przed założeniem działalności gospodarczej uczestniczki i uczestnicy projektu uczestniczyć będą w obowiązkowym bloku szkoleniowo-doradczym mającym na celu podniesienie poziomu wiedzy o prowadzeniu firmy, uwarunkowaniach formalno-prawnych, zasadach przygotowania biznesplanu,  rozwoju kompetencji miękkich niezbędnych przedsiębiorcy. Aby ułatwić uczestnictwo w zajęciach przewidziana jest możliwość  zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną.

W projekcie przewidziane jest udzielenie 65 uczestnikom / uczestniczkom bezzwrotnej dotacji finansowej w wysokości do 22 700 zł na założenie własnej działalności gospodarczej.  Dodatkowo przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie otrzymają wsparcia finansowego w wysokości do 1500 zł miesięcznie wypłacane przez okres 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, na pokrycie kosztów bieżących zw. z prowadzeniem firmy  oraz zostanie udzielone im indywidualne wsparcie doradcze wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej np. z zakresu marketingu, czy księgowości.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06 2016 r. do 31.01.2018 r.

Dokumenty do pobrania

Rekrutacja do projektu

Tutaj znajdą Państwo wszystkie pliki potrzebne w procesie rekrutacji.

WYJAŚNIENIE: W związku z licznymi pytaniami wyjaśniamy, że Kandydat składając oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo powinien wskazać  okres pozostawania osobą bezrobotną niezarejestrowaną w UP i nieaktywną zawodowo.

Szanowni Państwo, 10 stycznia 2017 r. zakończył się nabór zgłoszeń do projektu. Rozpoczęła się ocena formularzy zgłoszeniowych z ostatniego naboru. W związku z dużą liczbą zgłoszeń jej wyniki zostaną opublikowane w ciągu 2 tygodni.

Announcemenets

People within this project

Jacek Ostrowski

Member of the Board
Director of the Bureau

Agnieszka Luck

Head of Department
Department of Educational Projects

Izabela Kowalska

Koordynatorka projektu
Dział Projektów Edukacyjnych

Jakub Pietrak

Dział Projektów Edukacyjnych

Anna Jankowska

Dział Projektów Edukacyjnych