Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Finished

Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości to konkurs, który  Fundacja Fundusz Współpracy organizuje od 2016 r.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest identyfikacja, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce.

Trwa nabór do konkursu, a zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 14.06 do 2.07.2021 r. poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.najlepszazawodowa.pl

Cel konkursu:
zebranie i promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości w szkołach zawodowych.

Czym jest dobra praktyka?
- to sprawdzona, godna naśladowania inicjatywa, często przełamująca dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawiona na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazująca duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę.

MISJA

Czerpiąc ze swojego długoletniego doświadczenia, a także zaangażowania w projekty w obszarze edukacji, dostrzegamy potencjał i niekwestionowaną potrzebę rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego.

Chcemy wspierać szkoły kształcące zawodowo młodych ludzi, gdyż uważamy, że dobrze wykształcony człowiek, posiadający odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, otwarty i kreatywny na zmiany i wyzwania przyszłości – to człowiek XXI wieku.

Wierzymy, że nasz Konkurs jest inspiracją do realizacji ciekawych wyzwań i promocji szkoły dla wszystkich jej interesariuszy: dyrektorów, kadry nauczycielskiej i uczniów. Chcemy, by dzięki niemu szkoły zawodowe były postrzegane jako atrakcyjne miejsce rozwoju nie tylko zawodowego, ale i osobistego.

W konkursie nagradzamy:

  • ciekawe i innowacyjne praktyki realizowane poza programem, w ramach projektów czy zajęć pozalekcyjnych,
  • współpracę z otoczeniem szkoły, w celu rozwoju i doskonalenia umiejętności zawodowych uczniów, a także ich kompetencji społecznych.

Na potrzeby konkursu powstała strona internetowa www.najlepszazawodowa.pl, gdzie można znaleźć wszelkie informacje o przedsięwzięciu, przykłady dobrych praktyk z zeszłorocznej edycji, a także materiały na temat zapewniania jakości w szkołach zawodowych.

 

 

People within this project

Anna Jankowska

Specjalistka
Projekty: CWD Plus, Ścieżki współpracy

 

Agnieszka Luck

Head of Department
Department of Educational Projects

Jakub Pietrak

Główny specjalista

Izabela Kowalska

Główna specjalistka
Projekt Dostępna szkoła

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Tomasz Jegier

President of the Board

Arkadiusz Ochocki

Member of the Board