Szwajcarska Pomoc Finansowa

Finished

Umowa pomiędzy Rządem Konfederacji Szwajcarskiej a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej została podpisana 29 sierpnia 1990 r. Kwota przyznanej pomocy wynosiła 120 mln franków szwajcarskich. Część realizowanych projektów była finansowana na zasadach pożyczki.

Pomoc ta została przeznaczona na transfer wiedzy, technologii, przeprowadzenie inwestycji w kluczowych dla polskiej gospodarki sektorach. Środki pochodzące ze spłaty pożyczek nie wracały do Szwajcarii lecz były przekazywane na specjalny fundusz przeznaczony na realizację kolejnych przedsięwzięć. Dofinansowano ponad 200 projektów o charakterze lokalnym. Po 1999 roku pieniądze te kierowane były do województw z tzw. ściany wschodniej. Były to projekty o różnorodnym charakterze, m.in. z dziedziny ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, sektora energetycznego, wspierania małych i średnich firm, kultury.  

News within this project