Fundacja przystąpiła do „Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju”

Added on: 2018-06-29

27 czerwca podczas Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Fundacja Fundusz Współpracy przystąpiła do „Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju”.

 

Celem Partnerstwa jest zintegrowanie we współpracy przedstawicieli różnych środowisk na rzecz efektywnego osiągania celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals). W imieniu FFW deklarację o przystąpieniu do Partnerstwa podpisał prezes Jacek Ostrowski. Sygnatariusze Partnerstwa przekazują indywidualne zobowiązanie, tzw. commitment, w którym potwierdzają realizację konkretnych działań/projektów, które swoim zakresem wpisują się w osiąganie wybranych SDGs-ów (Sustainable Development Goals).

Więcej na ten temat na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii