FFW gości Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

Added on: 2018-09-19

Dzisiaj w FFW gościmy Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. W programie spotkania m.in. rozmowa z wojciechem Kaczmarczykiem członek Komitetu ds Pożytku Publicznrgo oraz dyrektor NIW, omówienie prac nad KPRES oraz ustawą o ekonomii społecznej i solidarnej oraz działalność sejmików młodzieżowych.

W programie spotkania znalazły się  m.in.:

  • projekty rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dyrektor NIW Wojciech Kaczmarczyk),
  • stan prac nad ustawą o ekonomii społecznej i solidarnej (Przedstawiciel Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS),
  • wypracowanie przez Konwent stanowiska do RIO.