Forum Ekonomii Społecznej Północno – Wschodniego Mazowsza

Added on: 2022-10-12

Jaką rolę pełni i jak rozwija się ekonomia społeczna w subregionie ostrołęckim? Dlaczego warto kierować się w stronę społecznie odpowiedzialnego samorządu? Jak radzą sobie przedsiębiorstwa społeczne z aktywizacją osób z niepełnosprawnością? To tylko część z pytań, na które odpowiedź można było uzyskać 11 października w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce podczas Forum Ekonomii Społecznej Północno – Wschodniego Mazowsza „Ekonomia społeczna w rozwoju lokalnym”.

Forum skierowane jest do szerokiego grona instytucji i organizacji z terenu subregionu ostrołęckiego (miasto Ostrołęka oraz powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski i wyszkowski), przedstawicieli urzędów gmin, starostw powiatowych, instytucji pomocy i integracji społecznej, powiatowych urzędów pracy, podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej oraz organizacji pozarządowych.

Celem konferencji była promocja idei ekonomii społecznej, prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń, rozmowa o aktualnych potrzebach i wyzwaniach oraz podsumowanie dotychczasowych działań i przedstawienie aktualnej oferty Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Uczestnicy mogli wysłuchać krótkich prezentacji oraz dyskusji praktyków w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością, a także na temat korzyści wynikających z obecności przedsiębiorstw społecznych na lokalnym rynku usług publicznych, które mogą być odpowiedzią na wyzwania społeczno-ekonomiczne samorządu.