Fundacja współpracuje z Black Pearls VC

Added on: 2015-07-27

23 lipca Zarząd Fundacji podpisał umowę dotyczącą współpracy z Black Pearls Advisory, spółką doradczą zajmującą się finansowaniem przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, na zasadach Venture Capital.

Podwaliny do tej współpracy leżą w zbieżnych celach:  wspieranie rozwoju Polski i konkurencyjnej Polskiej gospodarki. Obie strony zgodnie uznały, że niezbędne do realizacji tych założeń jest wspieranie rozwoju innowacji oraz procesów wspomagających komercjalizację prac B+R.

Fundacja Fundusz Współpracy oraz Black Pearls VC, łącząc siły, będą w stanie efektywniej wspierać rozwój polskich innowacji.

Umowa o współpracy zakłada m.in. prowadzenie wspólnych działań w zakresie rozwoju i wspierania innowacji społecznych, wyszukiwania i oceny potencjału biznesowego oraz technologicznego innowacyjnych projektów, a także prowadzenia wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowe. Obie strony zobowiązały się także do wspólnej pracy na poziomie ponadnarodowym, zmierzającej do umacniania znaczenia polskiej gospodarki i nauki za granicą.

Połączenie wiedzy kapitałowej Black Pearls VC z międzynarodową wiedzą doradczą Fundacji Fundusz Współpracy, pozwoli na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych poprzez wykorzystanie instrumentów wsparcia dostępnych w ramach Funduszy Europejskich z udziałem podmiotów typu Seed/Venture Capital.

______________
Black Pearls VC
jest w tej chwili największym funduszem kapitału zalążkowego w Polsce północnej. Zespół specjalizuje się w zarządzaniu kapitałem poprzez inwestycje w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju. Prowadzi również działalność doradczą wspierając wiedzą i doświadczeniem przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju, administrację publiczną oraz sektor nauki. Zapewnia potencjał na szybki, międzynarodowy wzrost, kapitał prywatny oraz niezbędne know-how.  O skuteczności Black Pearls VC świadczą jej wyniki – dotychczas pozyskała w sumie 170 000 000 PLN kapitału dla swoich klientów