HR 2019: prawo, inspiracje, narzędzia – konferencja Konfederacji Lewiatan i Fundacji Fundusz Współpracy

Added on: 2019-04-18

We wtorek, 16 kwietnia 2019 r. w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Tower w Warszawie odbyła się konferencja pt. „HR 2019: prawo, inspiracje, narzędzia” – zorganizowana przez Konfederację Lewiatan i Fundację Fundusz Współpracy, w ramach projektu „Równość szans w biznesie”.

Konferencja dotyczyła aktualnych tematów związanych z zatrudnianiem pracowników i rozwojem rynku pracy w Polsce. Uczestnikom wydarzenia zaprezentowane zostały kluczowe zmiany w prawie związane z polityką personalną, które weszły w życie w 2019 r. (tzw. przepisy dot. RODO), przedstawiony został również program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jako opcjonalny element systemu wynagrodzeń pracowników, zwiększający jednocześnie atrakcyjność pracodawcy. Nowością było zaprezentowanie gotowego narzędzia do mierzenia luki płacowej w przedsiębiorstwie, a także zapoznanie uczestników z instrumentem e-learningowym, dotyczącym tworzenia przyjaznego, efektywnego i nowoczesnego środowiska pracy. Jednym z ważnych wątków konferencji była także dyskusja o równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn oraz prezentacje firm, które w tym zakresie odniosły sukcesy.
 
Konferencja była częścią projektu "Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”, będącego kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2013-2015. Projekt, którego zakończenie planowane jest w III kwartale 2019 r. dotyczy wzmocnienia sytuacji kobiet w miejscu pracy, wyrównywaniu ich szans w podejmowaniu decyzji ekonomicznych i skierowany jest przede wszystkim do firm średnich.
 
Partnerstwo projektu: Fundacja Fundusz Współpracy, Fabryka Dobrych Praktyk oraz Instytut Spraw Publicznych. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Patronat honorowy objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.