I Forum Wymiany Doświadczeń w projekcie CWD

Added on: 2022-11-17

16 listopada 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego przy ulicy Podgórnej 7 w Zielonej Górze odbyło się pierwsze Forum Wymiany Doświadczeń w woj. lubuskim będące okazją do spotkania Partnerstw z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przedstawiciele Partnerstw CWD z woj. lubuskiego – Razem dla rozwoju Powiatu ŻagańskiegoPółnoc Województwa Lubuskiego zawsze razemPrzygraniczne na rzecz Łuku MużakowaLubuska 9Krośnieński Obszar FunkcjonalnyPartnerstwo Gmin Lubrza, Skąpe, ŁagówŚwiebodzińsko-Międzyrzecki Miejski Obszar Funkcjonalny poznali możliwości wsparcia partnerstw ponadlokalnych w perspektywie finansowej 2021-2027, instrumenty terytorialne w programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 oraz warunki, jakie muszą spełnić.

Pierwsze Lubuskie Forum Doświadczeń otworzył Marcin Jabłoński, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, wystąpieniem poświęconym wymiarowi terytorialnemu programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.  Na ten sam temat głos zabrał także Stanisław Tomczyszyn, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego.

W spotkaniu udział wzięli także:

  • Sylwia Pędzińska, dyrektorka Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z prezentacją poświęconą instrumentom terytorialnym w programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
  • Ewa Malik-Kapler, naczelniczka Wydziału Polityki Regionalnej, Ministerstwo Funduszy
    i Polityki Regionalnej
    , która przedstawiła możliwości wsparcia partnerstw ponadlokalnych w perspektywie finansowej 2021-2027;
  • Justyna Wieczorkiewicz-Molendo z zespołem doradców Związku Miast Polskich, którzy przedstawili doświadczenia w procesie wsparcia partnerstw samorządowych w ramach projektu CWD;
  • Michał Bargielski, ekspert z Fundacja Fundusz Współpracy, mówiący o doświadczeniach we wspieraniu partnerstw w różnych regionach.

Spotkanie prowadził Arkadiusz Drukier, ekspert Fundacji Fundusz Współpracy i opiekun Partnerstw.

Materiały:

Organizatorem Forów Wymiany Doświadczeń jest Fundacja Fundusz Współpracy realizująca wspólnie ze Związkiem Miast Polskich drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej o projekcie na cwd.info.pl