Kolejny nabór na szkolenia dla średnich przedsiębiorców

Added on: 2017-10-27

Ruszył nabór na szkolenia dla średnich przedsiębiorców „Równość szans vs dyskryminacja, nierówne traktowanie, mobbing - rozpoznawanie, zapobieganie, eliminacja”

Najbliższe terminy: 23-24 listopada Gdańsk, 6-7 grudnia Warszawa

Równość szans vs dyskryminacja, nierówne traktowanie, mobbing - rozpoznawanie, zapobieganie, eliminacja

Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa Firmy do wdrożenia rozwiązań umożliwiających wywiązanie się z obowiązków zawartych w Kodeksie Pracy w zakresie równego traktowania, co w praktyce oznacza wprowadzenie rozwiązań zapobiegających takim zjawiskom jak m.in. mobbing, molestowanie seksualne, dyskryminacja ze względu na płeć, pozwalając na uniknięcie lub wyeliminowanie tego rodzaju naruszeń. Wprowadzenie tych rozwiązań, to też wzmocnienie własnego wizerunku jako Firmy przyjaznej pracownikom.

Dla KOGO JEST TO SZKOLENIE?
To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

  • jesteś właścicielem lub właścicielką średniego przedsiębiorstwa (od 50 do 249 zatrudnionych na umowy o pracę) – co ma znaczenie, bo przedstawiane na szkoleniu dobre praktyki i rekomendacje są dostosowane do potrzeb firm średniej wielkości oraz ich możliwości organizacyjnych i finansowych,
  • lub pracujesz w dziale HR w średnim przedsiębiorstwie,
  • lub zajmujesz się komunikacją wewnętrzną w organizacji,
  • lub jesteś osobą na kierowniczym stanowisku, czy też  liderem/liderką w średnim przedsiębiorstwie,
  • zdarza Ci się być świadkiem zachowań, które naruszają zasadę równego traktowania, ale nie masz pewności na ile nosi to znamiona przestępstwa i nie wiesz co robić,
  • ważny jest dla Ciebie wizerunek firmy,
  • zależy Ci na komforcie i satysfakcji z pracy oraz zaangażowaniu pracowników i pracownic,
  • chcesz zyskać opinię przyjaznego miejsca pracy, które nie ma problemu z rotacją kadr.

Masz pytania zadzwoń lub napisz tel 692 487 524 (w godz. 8-19), rownosc@cofund.org.pl

Szkolenie  ma charakter praktyczny. Prowadzone  jest w sposób interaktywny i warsztatowy, a prezentowane treści poparte są licznymi praktycznymi przykładami. Trenerki to osoby z olbrzymim doświadczeniem i wiedzą zdobytą w pracy z przedsiębiorstwami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Partnerami merytorycznymi są Fundacja Fundusz Współpracy,  Konfederacja Lewiatan, Instytut Spraw Publicznych, Fabryka Dobrych Praktyk, a zleceniodawcą  jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ponieważ jest ono realizowane w ramach projektu „Równość w biznesie”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach PO Wiedza, Edukacja, Rozwój. Szkolenie trwa dwa dni, w trakcie których otrzymasz konkretne rozwiązania w zakresie równego traktowania i zapobiegania naruszeniom w tym obszarze. Po zakończeniu szkolenia będziesz mieć dostęp do e-learningu, który zawierał będzie rozbudowany materiał z tematyki szkolenia (wraz z materiałami do pobrania). Kluczowe jest by z Twojej firmy udział w szkoleniu wzięły 2-4 osoby. Większa reprezentacja daje możliwość zaprojektowania własnych rozwiązań organizacyjnych do potrzeb firmy, które faktycznie mogą być wdrożone.

KORZYŚCI wynikające z udziału w szkoleniu:

1. Zminimalizowanie ryzyka związanego ze sprawami sądowymi dotyczącymi dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy.
W Polsce bardzo szybko rośnie liczba spraw zgłaszanych przez pracowników, a które dotyczą dyskryminacji i mobbingu. Co więcej, wiele firm nie zna obowiązków, jakie w tym zakresie narzuca im Kodeks pracy. Na szkoleniu przedstawione zostaną obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia miejsca pracy równych szans. Przepisy będą omawiane przyjaznym językiem, poparte zostaną także licznymi przykładami spraw sądowych. Przedstawione zostaną proste i bezkosztowe rozwiązania, które umożliwią Firmie zmniejszyć ryzyko potencjalnych skarg czy spraw sądowych.

2. Opracowanie własnych rozwiązań dostosowanych do potrzeby wywiązania się z obowiązków narzucanych przez Kodeks Pracy.
Podczas szkolenia Firma będzie miała możliwość identyfikacji swych dobrych praktyk na rzecz równych szans w miejscu pracy. Będzie także możliwość wskazania tych obszarów działalności Firmy, które wymagają zmian w tym zakresie. W oparciu o tą wiedzę Firma w trakcie szkolenia będzie mogła projektować , przy wsparciu trenerów własne rozwiązania na rzecz równości szans w miejscu pracy, które będą adekwatne do jej potrzeb, specyfiki jej branży, czy też odpowiadają na konkretny problem.


3. Budowanie wizerunku firmy przyjaznej pracownikom.
Osoby poszukujące pracy coraz częściej zwracają uwagę na to czy przyszły pracodawca jest przyjazny pracownikom i jakie warunki zatrudnienia im oferuje. Na szkoleniu przedstawione zostaną dobre praktyki biznesowe oraz bezpłatne rozwiązania do wykorzystania przez Firmę.

4. Promocja firm, które stosują rozwiązania na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn.
Firmy biorące udział w szkoleniu otrzymają certyfikat, potwierdzający ich zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu. Firmy te zaproszone zostaną także do wzięcia udziału konkursie dobrych praktyk, w których udział brać będą wyłącznie średnie przedsiębiorstwa. Udział w konkursie jest bezpłatny. Firmy wyróżnione w ramach konkursu będą miały możliwość skorzystania ze specjalistycznego doradztwa  wybranym przez siebie zakresie oraz promowane będę w mass mediach (media społecznościowe, prasa, radio) jako dobra praktyka umieszone zostaną również w wydawnictwie - katalogu dobrych praktyk.

TRENERKI:

AGNIESZKA SZNAJDER
Trenerka i konsultantka w obszarze zarządzania różnorodnością oraz przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. Jako trenerka tego obszaru tematycznego przepracowała ponad 1000 godzin szkoleniowych. Posiada doświadczenie we współpracy z podmiotami biznesowymi w ramach wspierania ich w wypracowaniu i wdrażaniu rozwiązań biznesowych uwzględniających różnorodność zespołów pracowniczych, zwłaszcza tą wynikającą z płci, wieku i (nie)pełnosprawności. Rozwiązania te obejmują obszar zarządzania strategicznego firmą, budowania kultury organizacyjnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Ekspertka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Równość w biznesie” (2014-2015), którego celem była promocja równości szans równości kobiet i mężczyzn w dużych firmach.  Ekspertka ds. zarządzania różnorodnością Konfederacji Lewiatan w ramach projektu „Diversity Index” (2013-2014). Współautorka wskaźnika „Diversity Index”, tj. narzędzia do oceny miejsca pracy pod kątem zarządzania różnorodnością. Autorka i współautorka publikacji poświęconych tematyce równości i różnorodności m.in.:
• „Przewodnik dla firm: Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca” (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014).
• „Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością” (Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2013).
• „Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z II edycji Barometru Różnorodności” (Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2014).
• „Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru Różnorodności” (Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2013).
• „Podręcznik coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina” (Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, Kraków 2013).

KAROLINA KĘDZIORA
Radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (www.ptpa.org.pl). W latach 2003-2006 prawniczka programu „Działania prawne w interesie publicznym” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna (przez brytyjską organizację Interights (2006), Akademię Treningu Antydyskryminacyjnego przy Willa Decjusza (2009) oraz Specjalistyczną Szkołę Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom zaawansowany (2014). Certyfikowana trenerka Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy (2015). W latach 2009-2017 wykładowczyni podyplomowych studiów „Gender mainstreaming” Polskiej Akademii Nauk. Autorka publikacji na temat różnych aspektów dyskryminacji, m.in. książki „Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu” (II Wydanie) C.H. Beck, 2010 r. oraz współautorka Komentarza do Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, Wolters Kluwer, 2016. Nominowana do nagrody Profesjonaliści Forbesa 2013, w kategorii radca prawny. Od 2016 r. członkini Komisji Prawa Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.
         
DAGMARA KANIK
Absolwentka psychologii zarządzania i innowacji  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2002 roku projektuje i realizuje programy diagnostyczne i rozwojowe dla Klientów indywidualnych i biznesowych.
Jako trener i coach specjalizuje się w pracy z kadrą zarządzającą i najczęściej wspiera swoich Klientów w zakresie rozwoju umiejętności przywódczych, menedżerskich, zarządzania zmianą, zarządzania konfliktem, komunikacji, wykorzystania narzędzi coachingowych w zarządzaniu zespołem, współpracy w zespole i rozwoju osobistego.
Realizowała projekty rozwojowe min dla : Amica SA, Żywiec Zdrój S. A., Ericpol Telecom, Scanmed S.A , Saint Gobain Glass Polska, Accenture, Black Red White, Statoil, Moto Profil, Polska Grupa Materiałów Budowlanych, Laboratoires Expanscience, Gothaer, Mercer, Budimex, Sandvik Mining and Constructions, Vetoquinol Biowet, Luquam Quality Service Group, Re Sources, Green Project Development, Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, Instytut Austriacki w Warszawie i Krakowie. Prowadziła też wykłady i projekty szkoleniowe z zakresu psychologii zarządzania, psychologii zmiany i  pracy dla studentów uczelni wyższych (m.in Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Europejska im Tischnera w Krakowie, SWPS w Warszawie, Akademia Leona Koźmińskiego).Współpracuje jako trener i wykładowca z IBD Business School w Warszawie.