MFiPR organizuje wysłuchanie odwrócone dla Umowy Partnerstwa - nowa perspektywa finansowa

Added on: 2021-06-22

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), trwają prace nad Umową Partnerstwa (UP) czyli najważniejszym dokument określający w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. 

Proces konsultacji trwa od 18 stycznia, kiedy to odbyły się pierwsze otwarte spotkania online, następnie 7 kwietnia odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie koncepcji wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w Polsce na lata 2021-2027, przygotowane przez Fundację „Stocznia” i Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych we współpracy z MFiPR. 

W najbliższą środę, 23 czerwca 2021 r. MFiPR organizuje kolejny etap tych konsultacji, w formie wysłuchania odwróconego, którego celem jest zaprezentowanie zmian wprowadzonych w dokumencie w wyniku konsultacji społecznych oraz przedstawienie stanowiska w sprawie tych uwag, które nie znalazły swojego odzwierciedlenia w tekście UP.

Spotkanie odbędzie się 23 czerwca o godzinie 9.30 w trybie on-line.

Wysłuchanie będzie także transmitowane na żywo na kanałach społecznościowych MFiPR. W wydarzeniu wezmą udział minister Tadeusz Kościński oraz wiceminister Waldemar Buda, przewodniczący Rady Fundacji Fundusz Współpracy. 

Rejestracja jest możliwa przez na stronie Wysluchania.

Czym jest Umowa Partnerstwa?

Umowa Partnerstwa określa, jak wykorzystamy Fundusze Europejskie w nowej perspektywie unijnej. Mamy do dyspozycji 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności (72,2 miliarda euro) i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (3,8 miliarda euro).

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej rozpoczynającej się perspektywie na lata 2021-2027 około 60 proc. funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40 proc. otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na danych statystycznych, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75 proc. środków zostało już podzielonych, a 25 proc. (7,1 miliarda euro) jest teraz dzielone w negocjacjach kontraktów programowych.

Z kolei środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną skierowane na łagodzenie skutków transformacji do  gospodarki neutralnej dla klimatu. Skorzystają z niego województwa: śląskie, małopolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubelskie i łódzkie.