Ostatnie spotkanie partnerów projektu VARE

Added on: 2017-06-19

Fundacja była gospodarzem ostatniego spotkania partnerów międzynarodowego projektu „Vocational Assessor Requirements in Europe – VARE” („Wymagania kompetencyjne wobec osób oceniających postępy uczniów szkół zawodowych”). 

Projekt, który zakończy się w sierpniu, realizujemy w ramach programu Erasmus+, a jego liderem jest UK NARIC z Wielkiej Brytanii. W siedzibie Fundacji pojawili się przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich: poza liderem – 3s research laboratory z Austrii, Centr RS za poklicno izobraževanje ze Słowenii oraz VTCT z Wielkiej Brytanii.

Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie i przygotowanie się do złożenia raportu końcowego. Z relacji partnerów wynika, że projekt spotkał się z dość dużym zainteresowaniem grup docelowych, choć w np. w Polsce podejście do kompetencji oceniających jako osobnego problemu jest nowością.

W ostatnich miesiącach trwania projektu partnerzy skupią się na dopracowaniu rezultatów projektu – przykładów dobrych praktyk, katalogu wymagań poszczególnych krajów oraz narzędzia do ich porównywania, a także na działaniach promocyjnych, m.in. w każdym z krajów partnerskich odbędą się wydarzenia upowszechniające. Wszystkie rezultaty projektu oraz inne informacje znajdują się na stronie internetowej: vareproject.eu.