" />

Pierwsze posiedzenie Rady Fundacji Fundusz Współpracy

Added on: 2020-08-31

Miło nam poinformować, że w czwartek, 27 sierpnia w siedzibie Fundacji Fundusz Współpracy, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Fundacji nowej kadencji 2020-2023.

W skład Rady Fundacji wchodzi obecnie 9 osób, są to przedstawiciele organów administracji państwowej, m.in.: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Finansów.

Podczas posiedzenia, w wyniku głosowania jednomyślnie wybrano spośród członków Rady:

  • p. Waldemara Budę,  Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jako pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady,
  • p. Pawła Jabłońskiego,  Podsekretarza Stanu,w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady,
  • p. Macieja Aulaka,  Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jako pełniącego funkcję Sekretarza Rady.

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się we wrześniu.