Kampania społeczna

Added on: 2019-11-22

Od najbliższego poniedziałku, 25 listopada, rusza kampania społeczna wieńcząca projekt „Równość w biznesie”, realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy (wraz z partnerami) od 1 grudnia 2016 roku. Kluczowym narzędziem kampanii jest spot "Równi w pracy. Czy na pewno?".

Celem kampanii jest promocja bezpłatnych kursów e-learningowych, upowszechniających wiedzę na temat praw pracowniczych i antydyskryminacyjnych, dostępnych dla wszystkich na platformie www.rowniwpracy.pl i www.rownoscwbiznesie.pl

Kursy zostały przygotowane dla trzech grup odbiorców: pracowników, pracodawców oraz przedstawicieli związków zawodowych. Towarzyszy im internetowa baza wiedzy zawierająca akty prawne i dokumenty źródłowe, słownik, badania i statystyki, publikacje, multimedia i artykuły prasowe.

 

W ramach projektu przeprowadzono również kilkadziesiąt szkoleń stacjonarnych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenia przyjaznego miejsca pracy, zapobiegania negatywnym zjawiskom, takim jak mobbing, molestowanie seksualne, dyskryminacja ze względu na płeć, etc.
Przeprowadzono również ogólnopolski konkurs „Sztuka równości”, w ramach którego powstało kilkadziesiąt prac artystycznych promujących tematykę równości. W ramach projektu zrealizowana została także kampania w środkach transportu miejskiego w Warszawie, odbyły się również wystawy prezentujące konkursowe plakaty, m.in. w Ursynowskim Domu Kultury oraz Teatrze Rampa.

Obecnie kampania realizowana będzie w sieci kin Multikino w całej Polsce, w warszawskiej Kinotece oraz na wielkoformatowych ekranach multimedialnych w warszawskim metrze i w internecie.