Spotkanie partnerów projektu VARE w Wiedniu

Added on: 2016-10-12

27 września  w Wiedniu odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu VARE. To było pierwsze spotkanie  z udziałem przedstawiciela organizacji Vocational Training Charitable Trust ( VTCT), która to zastąpiła dotyczchasowego partnera – ProSkills.

Po podsumowaniu prac, które zostały do tej pory wykonane, uczestnicy przeszli do oceny  ankiet z krajów, które zostały poddane analizie w obszarze wymagań kompetencyjnych wobec osób /instytucji przeprowadzających ocenę w szkolnictwie zawodowym. Nastepnie dzielono się pomysłami jak powinien wyglądać catalog internetowy, który w czytelny sposób mógłby zaprezentować te wymagania oraz dobre praktyki z różnych z różnych krajów w zakresie oceniania.  Na spotkaniu poruszono też kwestię promocji wyników projektu, w każdym z krajów partnerskich. Kolejne – ostatnie spotkanie partnerów będzie miało miejsce w Warszawie, w maju 2017 r.