Zapraszamy na Konferencję HR 2019, Prawo, inspiracje, narzędzia

Added on: 2019-03-28

Konferencja dotyczy aktualnych tematów związanych z zatrudnieniem i rozwojem pracowników oraz pracownic. Uczestnikom wydarzenia zaprezentujemy gotowe narzędzia związane z tworzeniem przyjaznego, efektywnego i nowoczesnego środowiska pracy oraz kluczowe dla 2019 roku zmiany w prawie związane z personelem. Jednym z ważnych wątków konferencji będzie dyskusja o równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn oraz prezentacje firm, które w tym zakresie mają sukcesy.

Konferencja jest częścią projektu "Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”, będącego kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2013-2015. Projekt dotyczy wzmocnienia sytuacji kobiet w miejscu pracy, wyrównywaniu ich szans w podejmowaniu decyzji ekonomicznych i skierowany jest przede wszystkim do firm średnich.

Partnerstwo projektu: Fundacja Fundusz Współpracy, Konfederacja Lewiatan, Fabryka Dobrych Praktyk oraz Instytut Spraw Publicznych. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

_

Konferencja HR 2019, Prawo, inspiracje, narzędzia
Warszawa, 16 kwietnia 2019
Centrum konferencyjno - szkoleniowe Golden Floor Tower
ul. Chłodna 51, 32 piętro

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Zgłoszenie prosimy przesłać do 15 kwietnia 2019 r.
https://online.ikongres.pl/conference/konferencja_hr_2019,_prawo,_inspiracje,_narzedzia

Konferencja skierowane jest do średnich firm (tj. zatrudniających od 50 do 249 osób)

_

PROGRAM KONFERENCJI:

09:00 – 09:30 Rejestracja

09:30 – 09:45 Otwarcie

 • Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny, Konfederacja Lewiatan
 • Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (invited)

09:45 – 11:00 PRAWO. Przepisy związane z zatrudnieniem.

 • Dokumentacja pracownicza i przetwarzanie danych osobowych w zatrudnieniu a RODO, Kancelaria Gessel
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – kluczowe przepisy prawne, PFR Portal PPK
 • Zakaz mobbingu i dyskryminacji w świetle przepisów kodeksu pracy, r.pr. Katarzyna Bogatko, Członkini Zarządu, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

       Dyskusja, pytania i odpowiedzi

11:00 – 11:20 Przerwa kawowa

11:20 – 13:45 INSPIRACJE. Jak przyciągać i zatrzymywać najbardziej wartościowych pracowników?

11:20 – 12:30 Panel dyskusyjny: Kto potrzebuje równości wynagrodzeń? Korzyści dla pracowników i pracodawców. Fakty i mity
PANELIŚCI:

 • Piotr Krupa, Kierownik Departamentu Zarządzania Polityką Personalną, KRUK S.A.
 • Jacek Męcina, Doradca ds. prawa pracy, rynku pracy, dialogu społecznego, Konfederacja Lewiatan
 • Dorota Piotrowska, Head of People, NetGuru
 • Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (invited)
 • Ewa Rumińska-Zimny, prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy SGH

MODERATORKA: Adriana Rozwadowska, Dziennikarka, Gazeta Wyborcza

12:30 – 12:45 Przerwa kawowa

12:45 – 13:45 Inspiracje dla biznesu – wystąpienia indywidualne

 • Czy równe płace oznaczają, że płacimy „po równo”? Droga do Certyfikatu Równych Płac, Anita Rogalska, Dyrektor Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej - Polska i Kraje Bałtyckie, Philip Morris Polska
 • Równość i różnorodność w miejscu pracy – case study, Paulina Nesteruk, Katarzyna Mroczkowska, Dział Komunikacji Korporacyjnej, IKEA
 • Pracownicze Plany Kapitałowe jako element wynagradzania i motywowania pracowników,  PFR Portal PPK

       Dyskusja, pytania i odpowiedzi

13:45 – 14:30 Lunch

14:30 – 15:50 NARZĘDZIA. Jak stworzyć atrakcyjne miejsce pracy?

 • Jak wdrożyć równość szans w firmie? – kurs e-learningowy, Agnieszka Sznajder, Fabryka Dobrych Praktyk
 • Mediacja pracownicza jako narzędzie rozwiązywania sporów w firmie, Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz, Ekspertka CAM przy Konfederacji Lewiatan
 • Narzędzie do mierzenia luki płacowej w przedsiębiorstwie, Iga Magda, Wiceprezeska Zarządu, Instytut Badań Strukturalnych

       Dyskusja, pytania i odpowiedzi

15:50 – 16:00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny, Konfederacja Lewiatan