" />

O Fundacji

Fundacja Fundusz Współpracy jest instytucją, która od 30 lat w unikalny sposób łączy w swojej działalności najlepsze cechy z trzech różnych obszarów: niezależnej organizacji pozarządowej (NGO), instytucji zakorzenionej w administracji, oraz dynamicznie rozwijającej się firmy konsultingowej.

Powołana dokładnie 30 lat temu jako Fundacja Skarbu Państwa, z administracji państwowej utrzymała przywiązanie do najwyższych standardów i poszanowania procedur. Obecnie jest jedną z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się zarządzaniem, rozliczaniem programów i projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych.

Charakter organizacji NGO pozwala angażować się Fundacji w inicjatywy o wymiarze społecznym, zorientowanym na realizację wzniosłych idei, a także pozostać elastyczną i dynamicznie dostosowującą się do zmian.

Wzorce korporacyjne, czerpane od najlepszych firm konsultingowych, pozwalają Fundacji na rozwój i świadczenie usług doradczych i audytowych dla podmiotów państwowych, których nie mogłyby one nabyć od firm prywatnych, a także dla podmiotów komercyjnych. Dzisiejsza pozycja Fundacji jest wynikiem starannego i wieloletniego procesu przebudowy i otwierania się na nowe obszary działalności. Przez ostatnie 5 lat, Zarząd Fundacji sukcesywnie rozwijał gałąź działalności związaną z świadczeniem usług audytowych, doradczych oraz ewaluacyjnych. Przez ten czas powstał zespół blisko 40 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy prowadzą audyty finansowe m.in. dla takich instytucji jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i inne.

Dzięki wdrożeniu setek zróżnicowanych projektów, realizacji kontroli dla różnych podmiotów, Fundacja wypracowała wysokie standardy pracy, przez co pozyskała zaufanie najbardziej wymagających zleceniodawców.

Historia

Jesteśmy jedną z najdłużej działających w Polsce instytucji powołanych do obsługi zagranicznych środków pomocowych - Skarb Państwa ustanowił Fundację Fundusz Współpracy w czerwcu 1990 roku - Akt Założycielski. Wynikało to z potrzeby stworzenia wyspecjalizowanej i sprawnie działającej organizacji, która sposób przejrzysty zarządzałaby w imieniu Rządu RP środkami pomocowymi i zarazem służyłaby wsparciem realizatorom projektów wspieranych z pomocy zagranicznej.

Od początku naszym celem było wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju Polski oraz państw, do których kierowana była pomoc zagraniczna i rozwojowa RP, w szczególności poprzez przyjmowanie i dystrybucję środków pieniężnych i rzeczowych pochodzących z Unii Europejskiej, innych instytucjimiędzynarodowych oraz zagranicznych instytucji rządowych i prywatnych.

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2020

FFW rozpoczyna projekt "Podnoszenie kompetencji kadr OWES"

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Fundacją OIC Poland realizują 3 letni projekt (zaplanowany do marca 2023) dotyczący podnoszenia kompetencji kadr OWES.

W obecnej edycji pokrywa on zasięgiem Makroregion IV, czyli:

  • województwo pomorskie
  • województwo warmińsko-mazurskie
  • województwo zachodniopomorskie

Mazowsze Lokalnie - po raz 7

W zmienionej odrobinie formule, ale odbył się konkurs na Mikrogranty dla Lokalnych aktywistów - Mazowsze Lokalnie.

W 2020 roku zgłoszono do konkursu 269 wniosków, z czego dofinansowaliśmy 91.

„Zero bezdomności w Finlandii” – seminarium otwierające projekt Najpierw Mieszkanie

Pilotażowy projekt „Najpierw Mieszkanie” wdrażany będzie w kilku warszawskich dzielnicach. Liderem projektu jest Fundacja Fundusz Współpracy, a partnerami projektu są: The Y-Foundation z Finlandii, Biuro Polityki Lokalowej Miasta Stołecznego Warszawy oraz Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska.

IV edycja konkursu Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Dobre praktyki, inspirujące doświadczenia, ambitne plany na kolejne lata. I jeden, niezaprzeczalny wniosek: kształcenie zawodowe to niezwykle ważny obszar edukacji w Polsce, którego dalszy rozwój chcemy i będziemy wspierać. Przedstawiamy laureatów IV edycji konkursu Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości! Wszystkim uczestnikom konkursu sedrecznie gratulujemy i już zapraszamy na jubileuszową, V edycję!

Startuje Kampania społeczna #WlasniePoTo

„Właśnie po to” jest kampanią realizowaną z inicjatywy organizacji działających na rzecz przedsiębiorstw społecznych na Mazowszu. Wspiera ją popularny aktor filmowy i teatralny – Artur Barciś.

Kampania „Właśnie po to” ma charakter ogólnopolski, a także regionalny mazowiecki. Jej inspiratorami są Stowarzyszenie BORIS, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, Stowarzyszenie Europa i My oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Więcej informacji na temat kampanii społecznej znajduje się na stronie: www.wlasniepoto.biz.pl oraz w mediach społecznościowych pod hashtagiem #WlasniePoTo. 

Władze

Zarząd
Fundacji Fundusz Współpracy

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego
oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Biuro Zarządzania Projektami
Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej
Justyna Jakubiak

kierowniczka
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Dział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dział Projektów Edukacyjnych
Agnieszka Luck

Kierowniczka
Dział Projektów Edukacyjnych

Dział Innowacji Społecznych
Dorota Nowicka

Kierowniczka
Dział Innowacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR

Dział Równości Szans
Agnieszka Siekiera

Kierowniczka
Dział Równości Szans
 

Dział Współpracy z OWES
Jolanta Kalinowska

Dział Współpracy z OWES

Dział Obsługi Finansowej
Marzena Gajewska

Kierowniczka

Dział Obsługi Finansowej

Komunikacja i PR
Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji

Biuro Wsparcia Sektora Publicznego
Krzysztof Grochowski

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej
Michał Ludwiczak

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Dział Kontraktów Zewnętrznych i Rozwoju
Tadeusz Kozek

Prezes Zarządu
 

Biuro Finansowo-Administracyjne
Marek Żyła

Dyrektor
Biuro Finansowo - Administracyjne

Izabella Nowakowska

Członek Zarządu
 

Rada Fundacji

Rada jest organem nadzorującym działalność Fundacji z ramienia Fundatora. Składa się z 9 członków i jest powoływana na 3 letnie kadencje.

Obecna Rada powołana została w dniu 12 marca 2020 roku.

 

Waldemar Buda
Przewodniczący Rady

Sekretarz Stanu,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Paweł Jabłoński
Wiceprzewodniczący Rady

Podsekretarz Stanu,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Maciej Aulak
Sekretarz Rady

Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Marek Całka

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Michał Cygan

Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Magdalena Derlatka-Miodowska

Szef Gabinetu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Dorota Jaworska

Dyrektor Departamentu Instytucji Płatniczej,
Ministerstwo Finansów

Małgorzata Wierzbicka

Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Piotr Zygadło

Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Dorota Jaworska
Przewodnicząca Rady, Dyrektor Departamentu Instytucji Płatniczej W Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski
Wiceprzewodniczący Rady, Zastępca Dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów
Bogusław Bławat
Sekretarz Rady
Michał Cygan
Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Szymon Wiśniewski
Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego, Ministerstwo Finansów
dr Jerzy Kwieciński
Przewodniczący Rady (do 11.2015 r.), Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, ekspert BCC

Minister Inwestycji i Rozwoju, Członek Rady Ministrów

Ekspert ds. rozwoju regionalnego i funduszy UE oraz członek Komitetu Monitorującego Business Centre Club. Ukończył studia MBA prowadzone w Centrum Kształcenia Menedżerów przy Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej. Wcześniej ukończył studia magisterskie i obronił pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Od 2005 r. do 2008 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Wcześniej przez prawie 12 lat pracy w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce zarządzał ponad 50 różnymi programami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej w takich dziedzinach jak rozwój regionalny, małe i średnie przedsiębiorstwa, restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw, sektor finansowy, inwestycje zagraniczne, promocja eksportu, organizacje biznesu, telekomunikacja, społeczeństwo informacyjne, pomoc publiczna i innych. Od maja 2008 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezesa Zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o., ukierunkowanego na wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw i regionów w procesie integracji z Unią Europejską. Jest przewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie i członkiem Rady Konsultacyjnej przy Rektorze Politechniki Warszawskiej. Udziela się jako ekspert na rzecz Banku Światowego, Komisji Europejskiej i innych instytucji.

Ewa Ośniecka – Tamecka
Rektor College of Europe w Natolinie

Rektor College of Europe w Natolinie, sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej od 31 maja 2006 do 16 sierpnia 2007. Jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (uzyskała tytuł magistra w Katedrze Handlu Zagranicznego w 1987 oraz w Katedrze Obrotu Towarowego i Usług w 1988). Od 1988 do 1991 była pracownikiem naukowym na tej uczelni. W 1991 została mianowana doradcą ministra w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej w ówczesnym Urzędzie Rady Ministrów. Od 1992 do 1996 roku sprawowała funkcję dyrektora Gabinetu Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, a także dyrektora jednostki zarządzającej programem PHARE Sierra. W latach 1997-2000 kierowała fundacją Centrum Europejskie Natolin. Od 2000 do 2001 była szefem Gabinetu Politycznego Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej. Od 1 marca 2006 do 31 maja 2006 była podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, od 13 kwietnia 2006 do 16 sierpnia 2007 była sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej i wiceprzewodniczącą Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Od 31 maja 2006 do 16 sierpnia 2007 była sekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (tzw. "minister ds. europejskich"). Od września 2007 prorektor Kolegium Europejskiego w Natolinie.

dr Bartosz Grucza
Kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Od stycznia 2013 roku Kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2006 – 2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Członek międzynarodowej grupy ekspertów powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

dr Rafał Poździk
Radca prawny, Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.  Doktor nauk prawnych, radca prawny, od 2002 r. wykładowca w ramach podyplomowych studiów MBA na Politechnice Lubelskiej, w latach 2005 – 2009 kierownik i wykładowca w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami i Prawa UE UMCS w Lublinie, od 2006 r. adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, w latach 2007 – 2009 radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Od 1 marca 2009 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MSWIA odpowiedzialny za wdrażanie 7 i 8 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a następnie zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Mariusz Frankowski
Pełni obowiązki Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Radny m. st. Warszawy

Powołany do Rady Fundacji Fundusz Współpracy 22.06.2015 r. 

Przed objęciem funkcji Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, pełnił od 2007 roku funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego (obecnie Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, gdzie m.in. odpowiadał za zarządzanie i realizację projektów w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, współpracę z przedsiębiorcami oraz środowiskami naukowymi, a także bezpośrednie zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Od lat zajmuje się tematyką Unii Europejskiej, w aspekcie polityki regionalnej i funduszy strukturalnych. Autor publikacji, wykładów i szkoleń z zakresu wykorzystania środków unijnych oraz specyfiki zarządzania i wdrażania programów europejskich w Polsce i na Mazowszu. Uczestnik programu MTEC Structural Funds Training organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii.
Członek Rady Inwestycyjnej Inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim, Rady Nadzorczej Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. oraz gremiów dotyczących innowacyjności: Mazowieckiej Rady Innowacyjności oraz Rady ds. Innowacji przy Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Michał Luczewski
Wiceprezes, Rynex Sp. z o.o.

Powołany do Rady Fundacji Fundusz Współpracy 22.06.2015 r.

W latach 2013 -2015 pełnił funkcję Prezes Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.
Wcześniej, w 2011 roku objął funkcję Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Płocka, gdzie zarządzał pracami zespołu ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów inwestycyjnych oraz zespołu pozyskiwania funduszy i realizacji projektów społeczno-edukacyjnych. Równolegle, od 2006 r. pracuje jako wykładowca w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, gdzie prowadzi zajęcia i warsztaty na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie. Zawodowo związany jest z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zarządzaniem projektami UE od 2005 r., pełniąc funkcje eksperta, koordynatora projektów, konsultanta, doradcy, trenera. Jest współpomysłodawcą oraz aktywnym członkiem Rady ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej – ciała doradczego Prezydenta Miasta Płocka w sprawach wspierania innowacyjności oraz przedsięwzięć badawczo-rozwojowych o istotnym znaczeniu dla miasta. Posiada międzynarodową certyfikację kompetencji w zakresie ”Menedżera Funduszy Europejskich” oraz „Pełnomocnika Funduszy Europejskich” wydane przez TÜV Nord Polska.Posiada także doświadczenia w zakresie działań na rzecz MŚP – planowanie przedsięwzięć rozwojowych, doradztwo finansowe i gospodarcze dla firm, prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz w ramach tworzenia i prowadzenia spółek prawa handlowego

Mariola Skłodowska-Hończar
Radca Prawny w Ministerstwie Skarbu Państwa

Powołana do Rady Fundacji Fundusz Współpracy 11 września 2014 roku.

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organach spółek prawa handlowego, pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa.

Leszek Grabarczyk
Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zasiadał w Radzie FFW do 2015 roku.

dr Marek Szczepański
Wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W Radzie Fundacji Fundusz Współpracy zasiadał do 9 marca 2015 r.

Od 16 lutego 2015 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Wcześniej sprawował funkcję Dyrektora Zarządzającego w Banku Gospodarstwa Krajowego kierujący Pionem Funduszy Europejskich. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, uzyskał również tytuł MBA. Od ponad 16 lat związany zawodowo z wydatkowaniem funduszy UE, przede wszystkim w obszarach rozwoju regionalnego, przedsiębiorczości i rynku pracy. Obecnie w BGK odpowiedzialny m.in. za wdrażanie inicjatyw JESSICA i JEREMIE oraz działania Kredyt Technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także pilotażowy program finansowanie ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wcześniej podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (odpowiedzialny m.in. za wdrażanie funduszy UE) oraz dyrektor departamentu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Pełnił także funkcję Przewodniczącego Rady Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Autor publikacji dotyczących wykorzystywania funduszy UE, zarządzania zasobami ludzkimi w administracji rządowej oraz ekspertyz, m.in. dla sejmowej podkomisji ds. wykorzystania środków UE i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Piotr Kosmala
Sekretarz Rady, Radca Ministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

           

Anna Rajzer
Ministerstwo Skarbu Państwa, Członkini Rady Fundacji do 10 września 2014 r.

W Radzie Fundacji Fundusz Współpracy zasiadała do 10 września 2014 r.

Paweł Samecki
Przewodniczący Rady, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
Ewa Ośniecka - Tamecka
Rektor College of Europe
Anna Miazek
Z-ca Dyrektora Departamentu Prywatyzacji, Ministerstwo Skarbu Państwa
Agnieszka Kudlińska
Dyrektor ds. Prac Konsultacyjnych, Komitet Regionów
Paweł Chorąży
Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS, MIR
Maciej Olex - Szczytowski
Head of Business Development, BAE SYSTEMS
Piotr Kosmala
Radca Ministra, MSZ
Piotr Tomański
Poseł na Sejm RP
Krzysztof Stanowski
Podsekretarz Stanu w MSZ
Anna Miazek
Przewodnicząca Rady
Paweł Chorąży
Witold Szczęsny Grelicz
Małgorzata Grzelewska
Rafał Morek
Jakub Szulc
Karolina Zelent - Śmigrodzka
Maria Małgorzata Sosnowska
Przewodnicząca Rady
dr Krzysztof Szczerski
Wiceprzewodniczący Rady
dr Maria Aluchna
Sekretarz Rady
Piotr Kosmala
dr Tomasz Młynarski
prof. dr hab. Tomasz Sokołowski
Jacek Ambroziak
Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozek
Wiceprzewodniczący Rady
Witold Góralski
Sekretarz Rady
Paweł Czechowski
Beata Pałucka
Małgorzata Zalewska
Jacek Michałowski
Anita Ryng
Obserwator Rady z ramienia Ministerstwa Skarbu Państwa
prof. Witold Góralski
Sekretarz Rady (2002 - 2005)
Tadeusz Kozek
Wiceprzewodniczący Rady
prof. Paweł Czechowski
Przewodniczący Rady (2002-2005)
minister Krystyna Gurbiel
Zasiadała w Radzie w latach 2003 - 2005
min. Ewa Freyberg
Zasiadała w Radzie w latach 2002 - 2004
Marek Szczepański
Zasiadał w Radzie w latach 2002 - 2004
Małgorzata Zalewska
Zasiadała w Radzie w latach 2004 - 2005
Agnieszka Kazimierczak
Zasiadała w Radzie w latach 2002 - 2003
Jacek Ambroziak
Zasiadał w Radzie w latach 2004 - 2005
Beata Pałucka
Zasiadała w Radzie w latach 2003 - 2005
Jacek Janicki
Zasiadał w Radzie w latach 2002 - 2004
Pior Żuber
Zasiadał w Radzie w latach 2002 - 2004
Anita Ryng
dyrektor w Ministerstwie Skarbu Państwa, Obserwator Rady FFW z ramienia Fundatora
Ryszard Czarnecki
Przewodniczący Rady
Paweł Samecki
Wiceprzewodniczący Rady
Sławomir Urbaniak
Sekretarz Rady
Grażyna Gęsicka
Teresa Kamińska
Krzysztof Kwiatkowski
Krzysztof Ners
Ryszard Czarnecki
Przewodniczący Rady
Zbigniew Derdziuk
Wiceprzewodniczący Rady
Sławomir Urbaniak
Sekretarz Rady
Sławomir Zawadzki
Jarosław Pawlik
Krzysztof Ners
Grażyna Gęsicka

Statut

Aktualny statut Fundacji przyjęty został przez Radę Fundacji w dniu 1 marca 2011 r.

Sprawozdania

W tym miejscu znajdą Państwo Sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Współpracy. 

Do pobrania