O Fundacji

Fundacja Fundusz Współpracy jest organizacją, która od ponad 34 lat w unikalny sposób łączy w swojej działalności najlepsze cechy z trzech różnych obszarów: niezależnej organizacji pozarządowej (NGO), instytucji zakorzenionej w administracji, oraz dynamicznie rozwijającej się firmy konsultingowej.

Powołana w 1990 roku jako Fundacja Skarbu Państwa, z administracji państwowej utrzymała przywiązanie do najwyższych standardów i poszanowania procedur. Obecnie jest jedną z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się zarządzaniem, rozliczaniem programów i projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych.

Charakter organizacji NGO pozwala angażować się Fundacji w inicjatywy o wymiarze społecznym, zorientowanym na realizację wzniosłych idei, a także pozostać elastyczną i dynamicznie dostosowującą się do zmian.

Wzorce korporacyjne, czerpane od najlepszych firm konsultingowych, pozwalają Fundacji na rozwój i świadczenie usług doradczych i audytowych dla podmiotów państwowych, których nie mogłyby one nabyć od firm prywatnych, a także dla podmiotów komercyjnych. Dzisiejsza pozycja Fundacji jest wynikiem starannego i wieloletniego procesu przebudowy i otwierania się na nowe obszary działalności. Przez ostatnie 5 lat, Zarząd Fundacji sukcesywnie rozwijał gałąź działalności związaną z świadczeniem usług audytowych, doradczych oraz ewaluacyjnych. Przez ten czas powstał zespół blisko 40 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy prowadzą audyty finansowe m.in. dla takich instytucji jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i inne.

Dzięki wdrożeniu setek zróżnicowanych projektów, realizacji kontroli dla różnych podmiotów, Fundacja wypracowała wysokie standardy pracy, przez co pozyskała zaufanie najbardziej wymagających zleceniodawców.

Historia

Jesteśmy jedną z najdłużej działających w Polsce instytucji powołanych do obsługi zagranicznych środków pomocowych - Skarb Państwa ustanowił Fundację Fundusz Współpracy w czerwcu 1990 roku - Akt Założycielski. Wynikało to z potrzeby stworzenia wyspecjalizowanej i sprawnie działającej organizacji, która sposób przejrzysty zarządzałaby w imieniu Rządu RP środkami pomocowymi i zarazem służyłaby wsparciem realizatorom projektów wspieranych z pomocy zagranicznej.

Od początku naszym celem było wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju Polski oraz państw, do których kierowana była pomoc zagraniczna i rozwojowa RP, w szczególności poprzez przyjmowanie i dystrybucję środków pieniężnych i rzeczowych pochodzących z Unii Europejskiej, innych instytucjimiędzynarodowych oraz zagranicznych instytucji rządowych i prywatnych.

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2024

Władze

Zarząd
Fundacji Fundusz Współpracy

Tomasz Jegier

Prezes Zarządu

Biuro Zarządzania Projektami
Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES )
Justyna Jakubiak

Kierowniczka projektu
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) Plus
Dorota Nowicka

Kierowniczka projektów 
CWD 2023, CWD Plus, Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek

 


 

Dostępna Szkoła, Ścieżki współpracy, Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości
Agnieszka Luck

Kierowniczka projektów
Dostępna Szkoła, Ścieżki współpracy, Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Najpierw mieszkanie
Agnieszka Siekiera

Kierowniczka projektu
Projekt Najpierw mieszkanie
 

Śląska przestrzeń innowacji
Polish-Ukrainian Startup Bridge
Łukasz Wawak

Kierownik projektu
Polish-Ukrainian Startup Bridge

Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - pilotaż (ASPE)
Podnoszenie kompetencji kadr OWES (Makroregion IV)
Zespół obsługi finansowej projektów
Marzena Gajewska

Kierowniczka Zespołu

Zespół komunikacji i promocji
Łukasz Wawak

Kierownik projektu
Polish-Ukrainian Startup Bridge

Arkadiusz Ochocki

Członek Zarządu

Biuro Finansowo-Administracyjne
Marek Żyła

Dyrektor
Biuro Finansowo - Administracyjne

Zespół administracyjny
Ewa Nowakowska

Kieroniczka zespołu

Zespół finansowy
Alina Pietrzak-Cybulska

Kierowniczka zespołu

Biuro Wsparcia Sektora Publicznego
Marzena Banasiak - Bogucka

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Zespół kontrolerów i audytorów
Jarosław Janiak

Kierownik zespołu

Radcy Prawni
Radczyni Prawna
Lidia Kozłowska

Radca Prawny

Radca Prawny
Tomasz Chwieduk

Ekspert / Radca Prawny

Rada Fundacji

Rada jest organem nadzorującym działalność Fundacji z ramienia Fundatora.

Rada Fundacji „Fundusz Współpracy" składa się z 9 członków, których powołuje i odwołuje Fundator tj. minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (obecnie Minister Funduszy i Polityki Regionalnej), a kadencja Rady trwa 3 lata od daty pisemnej nominacji.

Obecna kadencja Rady na lata 2023-2026 rozpoczęła się dniu 30 marca 2023 roku, a ostatnie zmiany w składzie nastąpiły w dn. 16 lutego 2024 roku.

Barbara Szymanowska

Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Jakub Wiśniewski

Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Paweł Gębski

Zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Magdalena Bednarczyk-Sokół

Zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Konrad Wojnarowski

Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Maciej Aulak

Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Piotr Zychla

Sekretarz Rady

Dyrektor Departamentu Prawnego
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Zuzanna Raszkowska

Zastępca dyrektora Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Beata Pałucka

Dyrektor Departamentu Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Małgorzata Jarosińska-Jedynak
*była Przewodnicząca Rady FFW, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Paweł Jabłoński
*były Wiceprzewodniczący Rady FFW, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Karolina Krupa
*była członkini Rady FFW, Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tomasz Jamróz
*były członek Rady FFW, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Robert Bartold
*były członek Rady FFW, Dyrektor Generalny, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Robert Jakubik
*były członek Rady FFW, Dyrektor Biura Ministra, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Paweł Jabłoński
Wiceprzewodniczący Rady

Podsekretarz Stanu,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Piotr Zychla
Sekretarz Rady

Dyrektor Departamentu Prawnego,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Małgorzata Wierzbicka

Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Robert Jakubik

Dyrektor Biura Ministra, 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Dorota Jaworska

Dyrektor Departamentu Instytucji Płatniczej
Ministerstwo Finansów

Marek Kuberski

Zastępca Dyrektora Kierujący Departamentem Współpracy Rozwojowej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Tomasz Jamróz

Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Artur Gostomski

Dyrektor Departamentu Kluczowych Podmiotów
Ministerstwo Finansów

Waldemar Buda
*były Przewodniczący Rady FFW, Minister Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Aneta Rożek
*były członek Rady FFW, Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Marek Całka
*były członek Rady FFW, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Michał Cygan
*były członek Rady FFW, Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Maciej Aulak
*były członek Rady FFW, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Anna Sulińska-Wójcik
*była członkini Rady FFW, Zastępca Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Piotr Zygadło
*były członek Rady FFW, Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Magdalena Derlatka-Miodowska
*była członkini Rady FFW, Szefowa Gabinetu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
Jan Sarnowski
*były członek Rady FFW, Dyrektor Departamentu Podatków, Ministerstwo Finansów
Bogusław Bławat
*były członek Rady FFW, Katedra Bankowości i Ubezpieczeń Ryzyka, Akademia Leona Koźmińskiego
Szymon Wiśniewski
*były członek Rady FFW, Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego, Ministerstwo Finansów
Dorota Jaworska
Przewodnicząca Rady, Dyrektor Departamentu Instytucji Płatniczej W Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski
Wiceprzewodniczący Rady, Zastępca Dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów
Bogusław Bławat
Sekretarz Rady
Michał Cygan
Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Szymon Wiśniewski
Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego, Ministerstwo Finansów
dr Jerzy Kwieciński
Przewodniczący Rady (do 11.2015 r.), Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, ekspert BCC

Minister Inwestycji i Rozwoju, Członek Rady Ministrów

Ekspert ds. rozwoju regionalnego i funduszy UE oraz członek Komitetu Monitorującego Business Centre Club. Ukończył studia MBA prowadzone w Centrum Kształcenia Menedżerów przy Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej. Wcześniej ukończył studia magisterskie i obronił pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Od 2005 r. do 2008 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Wcześniej przez prawie 12 lat pracy w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce zarządzał ponad 50 różnymi programami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej w takich dziedzinach jak rozwój regionalny, małe i średnie przedsiębiorstwa, restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw, sektor finansowy, inwestycje zagraniczne, promocja eksportu, organizacje biznesu, telekomunikacja, społeczeństwo informacyjne, pomoc publiczna i innych. Od maja 2008 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezesa Zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o., ukierunkowanego na wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw i regionów w procesie integracji z Unią Europejską. Jest przewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie i członkiem Rady Konsultacyjnej przy Rektorze Politechniki Warszawskiej. Udziela się jako ekspert na rzecz Banku Światowego, Komisji Europejskiej i innych instytucji.

Ewa Ośniecka – Tamecka
Rektor College of Europe w Natolinie

Rektor College of Europe w Natolinie, sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej od 31 maja 2006 do 16 sierpnia 2007. Jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (uzyskała tytuł magistra w Katedrze Handlu Zagranicznego w 1987 oraz w Katedrze Obrotu Towarowego i Usług w 1988). Od 1988 do 1991 była pracownikiem naukowym na tej uczelni. W 1991 została mianowana doradcą ministra w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej w ówczesnym Urzędzie Rady Ministrów. Od 1992 do 1996 roku sprawowała funkcję dyrektora Gabinetu Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, a także dyrektora jednostki zarządzającej programem PHARE Sierra. W latach 1997-2000 kierowała fundacją Centrum Europejskie Natolin. Od 2000 do 2001 była szefem Gabinetu Politycznego Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej. Od 1 marca 2006 do 31 maja 2006 była podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, od 13 kwietnia 2006 do 16 sierpnia 2007 była sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej i wiceprzewodniczącą Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Od 31 maja 2006 do 16 sierpnia 2007 była sekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (tzw. "minister ds. europejskich"). Od września 2007 prorektor Kolegium Europejskiego w Natolinie.

dr Bartosz Grucza
Kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Od stycznia 2013 roku Kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2006 – 2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Członek międzynarodowej grupy ekspertów powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

dr Rafał Poździk
Radca prawny, Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.  Doktor nauk prawnych, radca prawny, od 2002 r. wykładowca w ramach podyplomowych studiów MBA na Politechnice Lubelskiej, w latach 2005 – 2009 kierownik i wykładowca w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami i Prawa UE UMCS w Lublinie, od 2006 r. adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, w latach 2007 – 2009 radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Od 1 marca 2009 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MSWIA odpowiedzialny za wdrażanie 7 i 8 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a następnie zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Mariusz Frankowski
Pełni obowiązki Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Radny m. st. Warszawy

Powołany do Rady Fundacji Fundusz Współpracy 22.06.2015 r. 

Przed objęciem funkcji Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, pełnił od 2007 roku funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego (obecnie Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, gdzie m.in. odpowiadał za zarządzanie i realizację projektów w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, współpracę z przedsiębiorcami oraz środowiskami naukowymi, a także bezpośrednie zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Od lat zajmuje się tematyką Unii Europejskiej, w aspekcie polityki regionalnej i funduszy strukturalnych. Autor publikacji, wykładów i szkoleń z zakresu wykorzystania środków unijnych oraz specyfiki zarządzania i wdrażania programów europejskich w Polsce i na Mazowszu. Uczestnik programu MTEC Structural Funds Training organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii.
Członek Rady Inwestycyjnej Inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim, Rady Nadzorczej Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. oraz gremiów dotyczących innowacyjności: Mazowieckiej Rady Innowacyjności oraz Rady ds. Innowacji przy Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Michał Luczewski
Wiceprezes, Rynex Sp. z o.o.

Powołany do Rady Fundacji Fundusz Współpracy 22.06.2015 r.

W latach 2013 -2015 pełnił funkcję Prezes Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.
Wcześniej, w 2011 roku objął funkcję Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Płocka, gdzie zarządzał pracami zespołu ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów inwestycyjnych oraz zespołu pozyskiwania funduszy i realizacji projektów społeczno-edukacyjnych. Równolegle, od 2006 r. pracuje jako wykładowca w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, gdzie prowadzi zajęcia i warsztaty na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie. Zawodowo związany jest z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zarządzaniem projektami UE od 2005 r., pełniąc funkcje eksperta, koordynatora projektów, konsultanta, doradcy, trenera. Jest współpomysłodawcą oraz aktywnym członkiem Rady ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej – ciała doradczego Prezydenta Miasta Płocka w sprawach wspierania innowacyjności oraz przedsięwzięć badawczo-rozwojowych o istotnym znaczeniu dla miasta. Posiada międzynarodową certyfikację kompetencji w zakresie ”Menedżera Funduszy Europejskich” oraz „Pełnomocnika Funduszy Europejskich” wydane przez TÜV Nord Polska.Posiada także doświadczenia w zakresie działań na rzecz MŚP – planowanie przedsięwzięć rozwojowych, doradztwo finansowe i gospodarcze dla firm, prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz w ramach tworzenia i prowadzenia spółek prawa handlowego

Mariola Skłodowska-Hończar
Radca Prawny w Ministerstwie Skarbu Państwa

Powołana do Rady Fundacji Fundusz Współpracy 11 września 2014 roku.

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organach spółek prawa handlowego, pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa.

Leszek Grabarczyk
Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zasiadał w Radzie FFW do 2015 roku.

dr Marek Szczepański
Wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W Radzie Fundacji Fundusz Współpracy zasiadał do 9 marca 2015 r.

Od 16 lutego 2015 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Wcześniej sprawował funkcję Dyrektora Zarządzającego w Banku Gospodarstwa Krajowego kierujący Pionem Funduszy Europejskich. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, uzyskał również tytuł MBA. Od ponad 16 lat związany zawodowo z wydatkowaniem funduszy UE, przede wszystkim w obszarach rozwoju regionalnego, przedsiębiorczości i rynku pracy. Obecnie w BGK odpowiedzialny m.in. za wdrażanie inicjatyw JESSICA i JEREMIE oraz działania Kredyt Technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także pilotażowy program finansowanie ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wcześniej podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (odpowiedzialny m.in. za wdrażanie funduszy UE) oraz dyrektor departamentu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Pełnił także funkcję Przewodniczącego Rady Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Autor publikacji dotyczących wykorzystywania funduszy UE, zarządzania zasobami ludzkimi w administracji rządowej oraz ekspertyz, m.in. dla sejmowej podkomisji ds. wykorzystania środków UE i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Piotr Kosmala
Sekretarz Rady, Radca Ministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

           

Anna Rajzer
Ministerstwo Skarbu Państwa, Członkini Rady Fundacji do 10 września 2014 r.

W Radzie Fundacji Fundusz Współpracy zasiadała do 10 września 2014 r.

Paweł Samecki
Przewodniczący Rady, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
Ewa Ośniecka - Tamecka
Rektor College of Europe
Anna Miazek
Z-ca Dyrektora Departamentu Prywatyzacji, Ministerstwo Skarbu Państwa
Agnieszka Kudlińska
Dyrektor ds. Prac Konsultacyjnych, Komitet Regionów
Paweł Chorąży
Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS, MIR
Maciej Olex - Szczytowski
Head of Business Development, BAE SYSTEMS
Piotr Kosmala
Radca Ministra, MSZ
Piotr Tomański
Poseł na Sejm RP
Krzysztof Stanowski
Podsekretarz Stanu w MSZ
Anna Miazek
Przewodnicząca Rady
Paweł Chorąży
Witold Szczęsny Grelicz
Małgorzata Grzelewska
Rafał Morek
Jakub Szulc
Karolina Zelent - Śmigrodzka
Maria Małgorzata Sosnowska
Przewodnicząca Rady
dr Krzysztof Szczerski
Wiceprzewodniczący Rady
dr Maria Aluchna
Sekretarz Rady
Piotr Kosmala
dr Tomasz Młynarski
prof. dr hab. Tomasz Sokołowski
Jacek Ambroziak
Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozek
Wiceprzewodniczący Rady
Witold Góralski
Sekretarz Rady
Paweł Czechowski
Beata Pałucka
Małgorzata Zalewska
Jacek Michałowski
Anita Ryng
Obserwator Rady z ramienia Ministerstwa Skarbu Państwa
prof. Witold Góralski
Sekretarz Rady (2002 - 2005)
Tadeusz Kozek
Wiceprzewodniczący Rady
prof. Paweł Czechowski
Przewodniczący Rady (2002-2005)
minister Krystyna Gurbiel
Zasiadała w Radzie w latach 2003 - 2005
min. Ewa Freyberg
Zasiadała w Radzie w latach 2002 - 2004
Marek Szczepański
Zasiadał w Radzie w latach 2002 - 2004
Małgorzata Zalewska
Zasiadała w Radzie w latach 2004 - 2005
Agnieszka Kazimierczak
Zasiadała w Radzie w latach 2002 - 2003
Jacek Ambroziak
Zasiadał w Radzie w latach 2004 - 2005
Beata Pałucka
Zasiadała w Radzie w latach 2003 - 2005
Jacek Janicki
Zasiadał w Radzie w latach 2002 - 2004
Pior Żuber
Zasiadał w Radzie w latach 2002 - 2004
Anita Ryng
dyrektor w Ministerstwie Skarbu Państwa, Obserwator Rady FFW z ramienia Fundatora
Ryszard Czarnecki
Przewodniczący Rady
Paweł Samecki
Wiceprzewodniczący Rady
Sławomir Urbaniak
Sekretarz Rady
Grażyna Gęsicka
Teresa Kamińska
Krzysztof Kwiatkowski
Krzysztof Ners
Ryszard Czarnecki
Przewodniczący Rady
Zbigniew Derdziuk
Wiceprzewodniczący Rady
Sławomir Urbaniak
Sekretarz Rady
Sławomir Zawadzki
Jarosław Pawlik
Krzysztof Ners
Grażyna Gęsicka

Statut

Aktualny statut Fundacji przyjęty został przez Radę Fundacji w dniu 15 lutego 2021 r.

Sprawozdania

W tym miejscu znajdą Państwo informacje o działalności Fundacji Fundusz Współpracy.

Do pobrania