Profil osobowy

Adam Palczewski

Adam Palczewski

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Tel: 22 45 09 944
Tel kom: +48 602 259 435

Informacje dodatkowe

Absolwent Wydziału Zarządzania i Administracji Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie. Certyfikowany Project Manager PRINCE2, Specjalista ds. pozyskiwania środków z EFRR. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE.


Autor i współautor licznych projektów współfinansowanych ze środków UE. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji, rozliczania i kontroli projektów współfinansowanych z funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy celowych. W Fundacji jako Kierownik Działu Księgowości JFK odpowiadał za ewidencję księgową funduszy przedakcesyjnych (Phare) i funduszy przejściowych (Transition Facility) w aspekcie ich wdrażania na rzecz administracji publicznej, a także za rozliczanie środków budżetu państwa na współfinansowanie działalności w obszarze ww. programów. Aktualnie zajmuje się różnorodnymi aspektami działalności Biura Współpracy Międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z finansami i rachunkowością projektów Współpracy bliźniaczej i Współpracy policyjnej państw Partnerstwa Wschodniego.