Profil osobowy

Agnieszka Leszyńska

Agnieszka Leszyńska

Główna specjalistka
Projekt Asystent Ucznia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych