Profil osobowy

Agnieszka Luck

Agnieszka Luck

Kierowniczka projektów
Dostępna Szkoła, Ścieżki współpracy, Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Tel: 22 45 09 738
Tel kom: 604 110 756

Jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją Andragogiczną, a także podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Doradztwa Zawodowego.

Od początku akcesji Polski do Unii Europejskiej jest zaangażowana we wdrażanie programów unijnych w naszym kraju. Początkowo jako pracownik, a następnie kierowniczka Działu Współpracy Międzynarodowej, a od 2009 Działu Projektów Edukacyjnych, wdrażała w Polsce takie inicjatywy jak Europass czy Europejska Sieć Danych i Ekspertyz ReferNet, kierowała również projektem  uzupełniającym PIW EQUAL. Autorka i redaktorka licznych raportów i publikacji na temat kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji osób dorosłych oraz aktywizacji i wspierania przedsiębiorczości, szczególnie osób dojrzałych. Posiada duże doświadczenie w aplikowaniu i zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków  EFS i UE; w promocji i ewaluacji projektów i ich rezultatów, a także w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Swobodnie posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie.

Miłośniczka psów, zapalona czytelniczka i fascynatka możliwości ludzkiego mózgu; trenerka szybkiego czytania i mnemotechnik.

Projekty