Profil osobowy

Aleksandra Mendyk - Zaborowska

Aleksandra Mendyk - Zaborowska

Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Tel: 22 45 09 834
Tel kom: +48 601 308 516

Informacje dodatkowe

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także podyplomowych studiów "Audyt wewnętrzny i konrola wewnętrzna".

Od początku życia zawodowego zaangażowana we wdrażanie funduszy UE w Polsce - początkowo jako koorynator projektów współfinansowanych z SPO RZL oraz środków Programu Transition Facility; trener (zarządzanie projektami); a w Fundacji Fundusz Współpracy jako opiekun merytoryczny projektów Tematu A PIW EQUAL (projekty innowacyjne i ponadnarodowe). Specjalista w zespole realizujacym działania zakresie i informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rzecz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 2011r. zaangażowana w weryfikację dokumentacji finansowej w I i II osi PO IG, aktualnie w zespole realizującym projekty Innowacyjnego Systemu Wsparcia Ekonomii Społecznej na Południowym Mazowszu oraz w subregionie ostrołęckim.

Najchętniej odpoczywa uprawiając sporty outdoorowe - jazdę konną, jazdę na rowerze, narciarstwo.