Profil osobowy

Aleksandra Zacharska

Aleksandra Zacharska

Kierownik
Dział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Tel: 22 45 09 872

Informacje dodatkowe

Absolwentka socjologii na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja "polityka społeczna - specjalista ds. organizacji pozarządowych". 

Kompetencje w zakresie wdrażania konkursu i rozliczania dotacji zdobyła w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pracując przy ogólnopolskim konkursie grantowym w Programie Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012-2013. Wcześniejsze doświadczenia to praca w sektorze pozarządowym - gdzie zajmowała się realizacją projektów społecznych. Odbyła szkolenia z zakresu zarządzania, sprawozdawczości, monitoringu i kontroli projektów unijnych.

Asesor Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (FIO, ASOS).

W ciągłym ruchu (podróże, biegi, rower, piesze wycieczki) i działaniu (działalność społeczna, badania społeczne). Pasjonatka tańców swingowych.