Profil osobowy

Anna Jezierska

Anna Jezierska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Tel: 22 450 99 28
Tel kom: +48 663 831 074

Absolwentka Wydziału Socjologii Collegium Civitas na Specjalizacji: Badania opinii społecznej, mediów i rynku, a także podyplomowych studiów z  CSR - Strategia odpowiedzialnego biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Zarządzania Zasobami Pracy na SGH . Uzyskała także kod zawodu: 331301 - Średniego personelu księgowego ds. finansowych, oraz 242310-  Specjalisty ds. wynagrodzeń.

Od 2012 zaangażowana w Fundacji Fundusz Współpracy w działania działu Audytu i Kontroli Zewnętrznej, będąc odpowiedzialną za koordynację rozliczania umów pomiędzy FFW a NCBiR / WWPE / MG finansowanych ze środków PT PO IG  oraz weryfikację dokumentacji księgowej w ramach I i II osi POIG.

Obecnie realizuje zadania w ramach Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Lubi sztukę, film i fotografie.

Projekty