Profil osobowy

Daniel Prędkopowicz

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Tel: 22 45 09 768
Tel kom: +48 692 476 991

Informacje dodatkowe

Absolwent politologii w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (dzisiaj Akademia Humanistyczna) i studiów podyplomowych z zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Uczestniczył w programie naukowym EUROSIM na State University of New York we Fredonii (USA). Poosiada szeroką wiedzę z zakresu działalności organizacji pozarządowych, działań komunikacyjnych i promocyjnych oraz zarządzania projektami, potwierdzoną udziałem w szkoleniach krajowych i zagranicznych, w szczególności w obszarze Project Cycle Management oraz PRINCE2 (certyfikat).
 
Z Fundacją Fundusz Współpracy związany od 2011 roku. Początkowo jako kierownik działu i koordynator projektu upowszechniającego partycypację publiczną w ponad 100 samorządach w Polsce - "Decydujmy razem", a od 2014 roku zarządza i nadzoruje pracę dwóch działów: Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Wsparcia Ekonomii Społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako ekspert i wykładowca na uczelni, w wielu organizacjach pozarządowych oraz administracji w tym m.in. w Kancelarii Prezydenta RP (Biuro Spraw Społecznych i Biuro Integracji Europejskiej), Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym) oraz w spółce skarbu państwa jako Dyrektor Pionu Edukacji i Szkoleń. 
 
Od 20 lat związany z trzecim sektorem. Współtwórca wielu organizacji pozarządowych. Prezes Stowarzyszenia Europa i My oraz Fundacji Rozwoju Zarządzania - Instytut Gantta. Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu podharcmistrza. W latach 2010-2014 członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (wiceprzewodniczący i sekretarz), Członek Rady Programowej Forum Młodych Dyplomatów. Obecnie pełni funkcję członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz wiceprzewodniczącego Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
 
Autor lub współautor wielu publikacji poświęconych zarządzaniu, partycypacji oraz integracji europejskiej, w tym m.in. Współpraca na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, (FFW 2014); Poradnika Planowanie rozwoju lokalnego z udziałem społeczności. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu „Decydujmy razem” (FFW, 2014); Poradnika Zarządzania Projektami Miękkimi, (Gantt/MRR 2012), Poradnika Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (MRR 2009); Encyklopedii Unii Europejskiej, (WSiP 2004) i wielu innych.
 
Prywatnie szaleńczo zakochany w swoich dzieciach ojciec, społecznik oraz podróżnik. Interesuje się współczesną dyplomacją i polityką; wędruje, wspina się, biega i fotografuje.

Projekty