Profil osobowy

Daniel Prędkopowicz

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Tel: 22 45 09 768
Tel kom: +48 692 476 991

Dyrektor Biura Zarządzania Projektami. Współautor i koordynator wielu projektów społecznych z zakresu innowacji i ekonomii społecznej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz partycypacji. Obecnie zarządza i koordynuje pracę ponad 50 osobowego zespołu, realizującego kilkanaście projektów jednocześnie.

Politolog. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Uczestniczył w programie naukowym EUROSIM na State University of New York we Fredonii (USA). Poosiada szeroką wiedzę z zakresu działalności organizacji pozarządowych, działań komunikacyjnych i promocyjnych oraz zarządzania projektami, potwierdzoną udziałem w szkoleniach krajowych i zagranicznych, w szczególności w obszarze Project Cycle Management oraz PRINCE2 (certyfikat).

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako ekspert i wykładowca na uczelni, w wielu organizacjach pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej oraz biznesie. Od ponad 25 lat związany z trzecim sektorem. Współtwórca i lider wielu fundacji i stowarzyszeń. Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu podharcmistrza. W latach 2010-2014 członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (wiceprzewodniczący i sekretarz), od 2015 członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz wiceprzewodniczący Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ekspert Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Autor lub współautor wielu publikacji poświęconych zarządzaniu projektami miękkimi, partycypacji oraz integracji europejskiej. Prywatnie szaleńczo zakochany w swoich dzieciach ojciec, społecznik oraz podróżnik i maratończyk. Interesuje się współczesną dyplomacją i polityką; wędruje, wspina się, biega i fotografuje.

Projekty