Profil osobowy

Daria Szulc

Daria Szulc

Pracowniczka socjalna

Projekt Najpierw Mieszkanie

Informacje dodatkowe

Jest absolwentką kierunku praca socjalna, działającego przy Instytucie Socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia magisterskie ukończyła również w ramach UAM w Poznaniu, na wydziale pedagogiki o specjalizacji poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi, zarówno jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, a także jako pracownik socjalny. Przez dwa lata pracowała jako pracownik socjalny w Specjalistycznym Zespole do Spraw Pomocy Osobom Bezdomnym, działającym w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. W ramach podnoszenia kompetencji zawodowych ukończyła m.in kurs mediacji (mediacje ogólne i rodzinne). Prywatnie miłośniczka książek o tematyce kryminalnej.