Profil osobowy

Ewa Dziura

Ewa Dziura

psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Projekt Najpierw mieszkanie

Informacje dodatkowe

Psycholog z wykształcenia i zamiłowania. Studia magisterskie ukończyła w 2017 roku na UKSW w Warszawie. Przez cały okres studiów podejmowała się licznych szkoleń, staży i praktyk, dbając o stały rozwój zawodowy. Swoje doświadczenie zdobywała między innymi w poradni leczenia uzależnień MONAR, Centrum pomocy psychologicznej INTEGRA, świetlicy socjoterapeutycznej „Przystań Rembertów”. Po zdobyciu tytułu magistra rozpoczęła pracę w Fundacji SYNAPSIS wspierając dorosłe osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Od 2019 roku jest w procesie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo – behawioralnym.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Bardzo ceni sobie relacje interpersonalne, szanuje godność każdego człowieka i wierzy w jego potencjał. Otwartość, autentyczność, empatia i szacunek to dla niej podstawowe wartości, którymi kieruje się podczas spotkania z drugą osobą.