Profil osobowy

Jarosław Janiak

Jarosław Janiak

Główny specjalista

Tel kom: +48 608 010 074

Absolwent Wydziału Ekonomicznego oraz studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej jednostek sektora finansów publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pracuje w Fundacji od 7 lat. W Dziale Wsparcia Instytucji Pośredniczących realizował zadania na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu informacji i promocji, obecnie zaangażowany w weryfikację dokumentacji księgowej w ramach I i II osi POIG.