Profil osobowy

Jarosław Janiak

Jarosław Janiak

Kierownik Zespołu
Zespół Kontrolerów i Audytów

Tel kom: 608 010 074

Absolwent Wydziału Ekonomicznego oraz studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej jednostek sektora finansów publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pracuje w Fundacji od 7 lat. W Dziale Wsparcia Instytucji Pośredniczących realizował zadania na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu informacji i promocji, obecnie zaangażowany w weryfikację dokumentacji księgowej w ramach I i II osi POIG.