Profil osobowy

Katarzyna Woźniak

Katarzyna Woźniak

Rekruterka w subregionie radomskim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Tel kom: +48 602 315 824