Profil osobowy

Konrad Kuziora

Konrad Kuziora

Ekspert zewnętrzny

Tel kom: +48 600 316 295

Informacje dodatkowe

Absolwent Wydziału Zarządzania w  Warszawskiej Szkoły Zarządzania.

Początkowo zdobywał doświadczenie przy realizacji Zamówień Publicznych na rzecz administracji państwowej z funduszy Phare i Transition Facility. Następnie w strukturach Biura Koordynacji i Kształcenia Kadr zajmował się licznymi zadaniami z zakresu obsługi baz danych, systemów informatycznych, a także informacji i promocji na rzecz programów PIW EQUAL, oraz w ramach Wsparcia Instytucji Pośredniczących.Od 2010 roku członek Zespołu weryfikującego dokumentację finansową w  ramach I i II osi POIG.