Profil osobowy

Łukasz Wachowski

Łukasz Wachowski

Animator w subregionie ostrołęckim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Tel kom: 885 244 697