Profil osobowy

Marlena Tchórzewska

Marlena Tchórzewska

Specjalistka / Animatorka w subregionie radomskim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej