Profil osobowy

Michał Bargielski

Michał Bargielski

Ekspert

Socjolog zaangażowany w badania ewaluacyjne oraz analizę i projektowanie rozwiązań w różnych obszarach polityki publicznej. Realizował przedsięwzięcia badawcze w sferze kultury, ekonomii społecznej, administracji publicznej, szkolnictwa, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W tak różnorodnej tematyce, koncentruje się przede wszystkim na wpływie działania instytucji publicznych, na codzienne życie mieszkańców gmin, powiatów i całego kraju.


W ramach praktycznego wykorzystania doświadczeń badawczych, angażuje się w tworzenie programów rozwojowych i strategii, a także w prowadzenie projektów animujących działania lokalne.

Z Fundacją Fundusz Współpracy związany od 2012 roku. Aktualnie pracuje nad kształtowaniem działań oferowanych samorządom w ramach Centrum Wsparcia Doradczego.