Profil osobowy

Michał Bargielski

Michał Bargielski

Główny specjalista

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacje: polityka społeczna - specjalista ds. organizacji pozarządowych oraz antropologia współczesności – animacja działań lokalnych. Socjolog zainteresowany ewaluacją programów publicznych i badaniem społeczności lokalnych.

 

Realizował m. in. projekty badawcze dotyczące: polityk kulturalnych i uczestnictwa w kulturze (dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach), polityk lokalnych dotyczących cudzoziemców (dla M. St. Warszawy), czy związanych z realizacją spraw obronnych przez samorządy lokalne (dla Wojskowej Akademii Technicznej).

 

Pomiędzy 2000 i 2010 rokiem, próbował zmieniać świat jako animator kultury. Od tej pory niepraktykujący ceramik.

 

Wierzy, że badania społeczne to przede wszystkim zdobywanie i przekazywanie kolejnych opowieści. Zajęcie to porzuca jedynie kiedy biega po bagnach i żegluje po morzu.