Profil osobowy

Monika Rytel

Monika Rytel

Główna specjalistka

 

Informacje dodatkowe

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, a także podyplomowych studiów na kierunku Rachunkowość i Zarządzanie Finansami w JSFP (Akademia Leona Koźmińskiego). Uzyskała także kod zawodu 441501 - pracownik ds. osobowych oraz 431301 - pracownik obsługi płac.

Od 2004 roku praktyczne doświadczenie w zakresie rozliczania funduszy europejskich zdobywała podczas koordynacji projektów finansowanych ze środków EFS. Od 2007 roku pracownik Fundacji Fundusz Współpracy, realizujący min. Inicjatywę Wspólnotową PIW EQUAL, POKL oraz inne projekty finansowane z EFS. Koordynowała rozliczanie umowy pomiędzy FFW a NCBiR finansowaną ze środków PT POIG. Obecnie realizuje zadania mające na celu wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w Polsce.

W ramach relaksu piecze torty o różnych kształtach. Żona, mama dwójki urwisów.