Profil osobowy

Rafał Panfil

Rafał Panfil

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Plac Kościuszki 7 lok. 5, 06-400 Ciechanów

Tel kom: +48 885 520 909