Profil osobowy

Wojciech Jabłoński

Wojciech Jabłoński

Specjalista ds. partnerstw
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Tel kom: 602 512 657

Ekonomista (MBA), specjalista partnerstw lokalnych, posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa – Ministerstwo Skarbu Państwa. Członek Komitetu Monitorującego (od 2007 roku) i Mazowieckiej Rady Innowacyjności, były wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza (obecnie Pracodawcy Mazowsza). Absolwent studiów: „MBA dla finansistów” WSPiZ im. Leona Koźmińskiego (obecnie ALK) w Warszawie, Wydziału Ekonomii i Organizacji - Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu, „Przygotowanie i zarządzanie projektami Unii Europejskiej - Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki w Bielsku Białej i Instytut Biznesu w Kaliszu, „Ewaluacja programów realizowanych ze środków UE” - WSPiZ im. Leona Koźmińskiego (obecnie ALK) w Warszawie, „Zarządzanie projektami z wykorzystaniem metodyki PRINCE 2” -  Wszechnica Polska w Warszawie, „Rewitalizacja  miast – organizacja i  finansowanie” SGH i UJ.

Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania projektami popartą certyfikatami: CAF (The Common Assessment Framework) - Wspólna Metoda Oceny,  PRINCE2 FOUNDATION - Metodyka zarządzania projektami, Konsultant Funduszy Europejskich (certyfikat International Education Society) oraz aktywizowania społeczności lokalnych: Regionalny Specjalista Partnerstwa Lokalnego - Worldwide Strategies, Ambasada Stanów Zjednoczonych, MGPiPS, Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w instytucjach publicznych, korporacjach oraz realizując projekty z zakresu szeroko rozumianego rynku pracy i partnerstwa lokalnego, tym m.in.: „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji INFODORADCA+”, partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych zawiązane w ramach projektu „Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim”, Mazowieckie Partnerstwo na Rzecz Ekonomii Społecznej” oraz  jako ekspert ds. dla Partnerstwa „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”.

Autor lub współautor publikacji poświeconych rynkowi pracy m.in. „Równościowe zarządzanie przedsiębiorstwem – Mazowiecka Firma Równych Szans” – Warszawa 2012.

Interesuje się turystyką – górskimi i nizinnymi wędrówkami, krajoznawstwem m.in. zwiedzaniem/odkrywaniem opuszczonych miejsc, fotografią i historią początków polskiej państwowości.