Uczenie się przez całe życie

Tematyka rozwoju sytemu kształcenia, szkoleń zawodowych oraz aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+, jest bardzo istotna dla Fundacji Funduszu Współpracy. 

Jest to obszar, w którym instytucja ma największe doświadczenie, dzięki zrealizowaniu wielu projektów oraz uczestnictwu w międzynarodowych programach. 

Informacje dodatkowe

W latach 1996-2004 powstałe w ramach Fundacji Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr było członkiem sieci Narodowych Obserwatoriów Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, zrzeszającej kraje przygotowujące się̨ do akcesji z UE. Działalność́ skupiała się̨ na monitorowaniu i inicjowaniu zmian w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego m.in. poprzez przygotowanie cyklicznych raportów i publikacji. Uczestnictwo w sieci ReferNet stało się̨ naturalną kontynuacją tych działań. Doświadczony zespół osób, które brały udział w koordynacji w Polsce PIW EQUAL i realizowały projekt uzupełniający „Upowszechnianie rezultatów PIW EQUAL wspierających kształcenie przez całe życie” pozwolił Fundacji w naturalny sposób wykorzystać́ ich potencjał dla realizacji programu Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości, a następnie projektu Stołeczne Centrum Kariery.

Fundacja Fundusz Współpracy posiada długoletnią tradycję angażowania się w przedsięwzięcia zarówno bilateralne jak i wielostronne, wymagające współpracy z partnerami zagranicznymi, sięgającą wczesnych lat 90-tych. Tematyka dostępności i problemów osób niepełnosprawnych od wielu lat pojawia się w głównym nurcie zainteresowań Fundacji, co w naturalny sposób zaowocowało zaangażowaniem się Fundacji w projekt TEAD.

Projekty w tym obszarze

Osoby związane z tym obszarem

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Dyrektor Biura Zarządzania Projektami

Agnieszka Luck

Kierowniczka
Dział Projektów Edukacyjnych

Izabela Kowalska

Koordynatorka projektu
Dział Projektów Edukacyjnych

Anna Jezierska

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jakub Pietrak

Dział Projektów Edukacyjnych

Anna Jankowska

Dział Projektów Edukacyjnych

Paula Koziak

Biuro Zarządzania Projektami

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji

Wiadomości związane z tym obszarem

Ogłoszenia