Wsparcie sektora publicznego

Jednym z filarów działalności Fundacji Fundusz Współpracy (w konsorcjum z spółką Cofund Sp. z o.o) jest wsparcie administracji rządowej w zakresie programowo - projektowym, w tym we wdrażaniu programów finansowanych ze środków UE. 

Realizując działania dla naszych Partnerów, przyczyniamy się do zwiększenia efektywności wydatkowania inwestowanych w Polsce środków unijnych, a tym samym wspieramy wzrost gospodarczy.

Partnerzy

W ostatnich latach Fundacja Fundusz Współpracy realizowała umowy dla: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Wcześniej również dla Ministerstwa Gospodarki (MG), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI).

Projekty w tym obszarze

Osoby związane z tym obszarem

Marzena Banasiak-Bogucka

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Jarosław Janiak

Kierownik Zespołu
Zespół Kontrolerów i Audytów

Konrad Kuziora

Główny Specjalista
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

 

Paweł Sala

Główny Specjalista
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

 

Łukasz Ziomek

Główny specjalista
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Ogłoszenia