Wyniki postepowania ofertowego 4/DW-OWES/FFW/2017

Ważne do: 2017-09-28
Dodano: 2017-08-28

W postępowaniu na wybór ekspertów/doradców do Rad Programowych dla spotkań sieciujących branżowych/tematycznych, które organizowane będą dla przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wybrane zostały następujące osoby:

Grupa branżowa: pracownicy zaangażowani w proces wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych: doradcy biznesowi/ pracownicy monitorujący pes i ps/  /konsultanci regionalni ds. zamówień publicznych - Tomasz Schimanek, Andrzej Zbroja, Barbara Bąkowska, Małgorzata Kellner

Grupa branżowa: kadra kierownicza OWES - Maciej Bielawski, Ks. Sławomir Słowik

Grupa branżowa: animatorzy/ pracownicy odp. za koordynowanie działań partnerskich - Maciej Bielawski, Ewa Gałka

Grupa branżowa: pracownicy zaangażowani w proces tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych:  doradcy kluczowi  - Tomasz Schimanek, Andrzej Zbroja, Barbara Bąkowska, Anna Jądrzyk