Wyniki postępowania ofertowego nr 03/DPE/SWWF/FFW/2017

Ważne do: 2017-11-24
Dodano: 2017-10-19

Informujemy, iż postępowanie ofertowe nr 03/DPE/SWWF/FFW/2017 z dnia 13 września 2017 roku na: Świadczenie doradztwa indywidualnego w zakresie procesów produkcji dla uczestników Projektu „Sukces we własnej firmie” umowa nr RPLD.08.03.01-10-0192/15-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WŁ na lata 2014-2020 nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria.