Fundacja poszukuje specjalisty ds. marketingu dla PES (14/BZP/RAD/FFW/2021)

Ważne do: 2021-07-12
Dodano: 2021-07-02

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznego doradztwa marketingowego w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 3”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

(14/BZP/RAD/FFW/2021)

Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Województwo mazowieckie - subregion radomski, powiaty: radomski, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom.
Zamówienie realizowane będzie w terminie do 31.12.2022 r.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Justyna Jakubiak, tel. 663 831 435, adres e-mail: mowes@mowes.pl


Oferty należy przekazać w terminie do: 12 lipca do godz. 15:00