Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla asystentów uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych [ASPE]

Ważne do: 2022-08-26
Dodano: 2022-08-16

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie szkoleń dla maksymalnie 640 Asystentów Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Źródło finansowania: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności na lata 2014-2020

Osoba uprawniona do kontaktu:

Pan/i Agnieszka Leszyńska, tel. 608 380 126, adres e-mail: aleszynska(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 26 sierpnia 2022 r.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe (PDF)
  2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)