ZAPYTANIE OFERTOWE: Doradztwo specjalistyczne (prawne) - 11/BZP/DWES/FFW/2022

Ważne do: 2022-06-08
Dodano: 2022-05-31

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: 

Świadczenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego i/lub grupowego (zwane dalej: doradztwem lub usługą/usługami) dla uczestników Projektu „Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii II” w zakresie prawnym, tj. m. in.:

 • prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
 • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
 • podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
 • obowiązki pracodawcy względem pracowników,
 • lustracja spółdzielni socjalnych,
 • zamykanie nieaktywnych PES i PS.

Źródło finansowania: 

Projekt „Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II” Zadanie dofinansowane ze Środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Osoba uprawniona do kontaktuPan/i Agata Cybulska, tel. 533 902 640 adres e-mail: acybulska[at]cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 8 czerwca 2022 godz. 16.00

Załączniki:

    1. Zapytanie ofertowe (PDF)
    2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)
    3. Standardy OWES
    4. Istotne warunki umowy