Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego Fundacji „Fundusz Współpracy” (32/BFA/FFW/2023)

Ważne do: 2023-10-08
Dodano: 2023-08-31

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa badania sprawozdania finansowego Fundacji „Fundusz Współpracy” (zwana dalej Fundacją lub FFW) za 2023 i 2024 rok. Sprawozdanie Finansowe Fundacja sporządza zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

 

Źródło finansowania:
Koszt wykonania badania pokryty zostanie ze środków własnych Fundacji.

 

Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Warszawa, ul. Chłodna 52 (siedziba firmy Grand Thornton Frąckowiak Prosta Spółka Akcyjna, świadczącej na rzecz Fundacji Fundusz Współpracy usługi z zakresu obsługi księgowej) lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego:

  • za rok 2023 w terminie od 11.03.2024 do 25.03.2024 i do 25.03.2024 roku przedstawi FFW sprawozdanie z badania biegłego rewidenta,
  • za rok 2024 w terminie od 10.03.2025 do 24.03.2025 i do 24.03.2025 roku przedstawi FFW sprawozdanie z badania biegłego rewidenta.

 

Osoba z FFW uprawniona do kontaktu:
Pan Marek Żyła – Dyrektor Biura Finansowo-Administracyjnego, tel.602-617-888, adres e-mail: mzyla@cofund.org.pl

 

Ofertę należy przekazać w terminie do: 08.09.2023 roku, godz. 12:00.

 

Załączniki:

  1. Załącznik 1 - zapytanie ofertowe
  2. Załącznik 2 - formularz ofertowy