Szukamy specjalistki/y ds. realizacji projektu

Ważne do: 2022-01-31
Dodano: 2021-11-25

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektów w ramach Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej poszukuje kandydata/tki na stanowisko: specjalistki/y ds. realizacji projektu.

Miejsce pracy: Warszawa

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze pełnego (1) etatu

Zakres obowiązków specjalisty/ki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, projektem, oraz wytycznymi Instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie Programów UE, w tym w szczególności:

 1. Praca na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu, tworzenia nowych miejsc pracy oraz przedsiębiorstw społecznych.

 2. Czynności wynikające z realizacji działań projektowych oraz AKSES (udział w realizacji zadań merytorycznych, sprawozdawczość w ramach projektów).

 3. Udział w bieżących czynnościach związanych z realizacją zadań w ramach projektów, udział w procedurach wyboru wykonawców, rozliczanie kosztów projektowych, opisywanie dokumentów, udział w przygotowaniu umów i innej dokumentacji, udział w spotkaniach, konferencjach, warsztatach poświęconych realizacji projektów, udział w działaniach związanych archiwizacją dokumentacji projektowej.

 4. Przygotowywanie informacji o działaniach OWES oraz dostępnym w ramach oferty
  OWES wsparciu doradczym przy tworzeniu nowych organizacji pozarządowych,
  PES i PS.

 5. Przygotowywanie nowych propozycji i projektów w zakresie obszaru działania
  Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Działu Wsparcia Ekonomii Społecznej, współpraca z w tym zakresie z innymi pracownikami i zespołami Fundacji Fundusz Współpracy oraz partnerami.

 6. Przygotowanie sprawozdań merytorycznych z zadań realizowanych w ramach projektu, tj. wkładu do wniosków o płatność.

 7. Współpraca z personelem OWES, w szczególności z kierownikiem, kluczowymi doradcami ogólnymi i biznesowymi, animatorem, specjalistami/specjalistkami ds. partnerstw lokalnych oraz rekruterem/rekruterką w terenie oraz wykonawcami usług.

Od kandydata/ki oczekujemy:
• wykształcenia wyższego,
• doświadczenia w realizacji projektów EFS,
• sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności,
• umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
• biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office.

• mile widziane - znajomość zagadnień ekonomii społecznej

Oferujemy:
• współpracę w wymiarze pełnego etatu,
• elastyczny, zadaniowy tryb pracy,

• możliwość pracy zdalnej w wymiarze 3 dni w biurze, 2 dni zdalnie,

• możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawym, angażującym zespole.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego, podpisanego oświadczenia (opcjonalnie referencji).

W tytule maila proszę wpisać: Rekrutacja mOWES 

Dokumenty należy przesłać tylko w wersji elektronicznej do dnia 5 grudnia 2021 r. do godz. 23:59, na adres mailowy: mowes@mowes.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie następującej treści:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację „Fundusz Współpracy” zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”